Πέμπτη, Ιούνιος 13, 2024
30/05, 10:05

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΕΕΕ 2023-24 Πάντα Ποντοπόρος & Πρωτοπόρος η Ναυτιλία των Ελλήνων

Η διεθνής, ευρωπαϊκή και εθνική διάσταση του έργου της ναυτιλίας των Ελλήνων αποτελεί το κύριο στοιχείο της Ετήσιας Έκθεσης της ΕΕΕ, Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών για το 2023-24.

Ειδικότερα, αποτυπώνονται στατιστικά στοιχεία και δεδομένα για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από τον αναντικατάστατο ρόλο που διαδραματίζει η ναυτιλία στις σύγχρονες κοινωνίες,  έως τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνόκτητου στόλου και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του. Η Ετήσια Έκθεση 2023-2024 της ΕΕΕ καταγράφει, επίσης,  συνοπτικά τις θέσεις και προτάσεις της ΕΕΕ στις κύριες προκλήσεις που απασχόλησαν έντονα τη ναυτιλία κατά τη διάρκεια των προηγούμενων μηνών.

Για ακόμα μια χρονιά, τα διαθέσιμα δεδομένα αναδεικνύουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο της ναυτιλίας των Ελλήνων διεθνώς, καθώς:

  • Με περισσότερα από 5.500 πλοία, οι Ελληνίδες και Έλληνες εφοπλιστές ελέγχουν πάνω από το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, καθιστώντας τη χώρα μας τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή δύναμη στον κόσμο.
  • Πάνω από το 60% της ναυτιλίας που ελέγχεται από την ΕΕ, ανήκει σε ελληνικά συμφέροντα. Η ναυτιλία συμβάλλει τα μέγιστα για την οικονομική ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την επίτευξη των κλιματικών της στόχων.
  • Η ναυτιλία αποτελεί ένα από τους πιο φιλικούς περιβαλλοντικά τρόπους μεταφοράς, με το χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές. Ο ελληνόκτητος στόλος αυξάνεται και ανανεώνεται διαρκώς, είναι ενεργειακά αποδοτικός και εξοπλισμένος με περιβαλλοντικά συστήματα τελευταίας τεχνολογίας. Αποτελεί ήδη τον μεγαλύτερο στόλο με ικανότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων στον κόσμο.

Σε σχέση με τα θέματα ναυτιλιακής πολιτικής, μεγάλο τμήμα της φετινής Έκθεσης αφιερώνεται στην πορεία του κλάδου προς ένα βιώσιμο μέλλον.  Η επίτευξη συμφωνίας σε επίπεδο ΙΜΟ για τη μετάβαση της ναυτιλίας  σε καθαρές μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κοντά στα μέσα του αιώνα, αποτελεί αναμφισβήτητα μια θετική εξέλιξη, την οποία υποδέχτηκε θερμά η ελληνική, αλλά και η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα.

Η Ετήσια Έκθεση 2023-2024 της ΕΕΕ καταγράφει επίσης τη συμβολή του κλάδου στην οικονομική  ανάπτυξη της χώρας μας καθώς και το πολυεπίπεδο έργο κοινωνικής προσφοράς του ελληνικού εφοπλισμού, με έμφαση στην άμεση ανταπόκρισή του στις φυσικές καταστροφές που έπληξαν την περιοχή της Θεσσαλίας.

Προλογίζοντας την Έκθεση, η Πρόεδρος της ΕΕΕ, κα. Μελίνα Τραυλού, τονίζει:

 «Η Ναυτιλία των Ελλήνων συνεχίζει να δημιουργεί, να εξελίσσεται, να επενδύει, να ηγείται, με πίστη και τιμή στη ναυτοσύνη μας και τη ναυτιλιακή μας παράδοση. Πάντα ποντοπόροςΠάντα πρωτοπόρος».

Η κα Μελίνα Τραυλού, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών τονίζει τα εξής: “Το 2023 υπήρξε ακόμα μια χρονιά με σημαντικές εξελίξεις και ισχυρές γεωπολιτικές εντάσεις. Νέες εστίες συγκρούσεων αναδύθηκαν. Οικονομικοί ανταγωνισμοί και πολιτικές προστατευτισμού δια­ταράσσουν τις σταθερές, πάνω στις οποίες η ναυ­τιλία αναπτύχθηκε και λειτουργεί προς όφελος της ευημερίας του παγκόσμιου πληθυσμού.

Απαιτήθηκε και απαιτείται συνεχής εγρήγορση, στρατηγική σκέψη, αποφασιστικότητα από όλο τον κλάδο μας, ώστε να προστατευτεί η βιωσιμότητά του. Καταφέραμε μέχρι σήμερα να διαχειριστούμε, επιτυχώς, εξωγενείς παράγοντες, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της βιομηχανίας.

Είναι, πια, περισσότερο από ποτέ, αντιληπτό ότι η ναυτιλία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς εμπορίου, που εγγυάται την ομαλή λειτουργία και ασφάλεια της εφοδιαστικής αλυσίδας και την ενερ­γειακή αυτονομία. Συνδέει και ενώνει ζωτικά τους λαούς και τις οικονομίες, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ναυτιλία υποδέχτηκε έναν επικαιροποιημένο, ξεκάθαρο στόχο για την ενερ­γειακή της μετάβαση. Τα κράτη που συμμετέχουν στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) έφτα­σαν σε συμφωνία για καθαρές μηδενικές εκπο­μπές αερίων του θερμοκηπίου από τη ναυτιλία κοντά στα μέσα του αιώνα. Τόσο η ελληνική, όσο και η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα, υποστηρίζουν έμπρακτα τη στρατηγική του ΙΜΟ, που αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης.

Πρωταρχικό ρόλο σε αυτόν τον κοινό στόχο έχουν η έρευνα και η καινοτομία, ώστε τα καθ’ ύλη εμπλεκόμενα μέρη και ιδίως οι παραγωγοί και προμηθευτές καυσίμων, τα ναυπηγεία και οι κατασκευαστές μηχανών και γενικά ναυτιλιακού εξοπλισμού, να προχωρήσουν στην εξεύρεση των κατάλληλων καυσίμων και τεχνολογιών χαμηλών ή μηδενικών εκπομπών. Σε κάθε περίπτωση, απα­ράβατη προϋπόθεση για τη χρήση νέων καυσίμων και τεχνολογιών, όπως και ψηφιακών εργαλείων, καθώς και της τεχνητής νοημοσύνης, οφείλει να είναι η ασφάλεια, πρωτίστως, των ανθρώπων μας στη θάλασσα αλλά και των πλοίων μας, όπως και του περιβάλλοντος.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι βιώσιμη ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει μόνο έχοντας ως επίκεντρό της τον άνθρωπο.

Η ναυτιλία είναι ο ακρογωνιαίος λίθος του διεθνούς εμπορίου

Είναι γεγονός ότι η ναυτιλία ελαχιστοποιεί δρα­στικά τις εκπομπές ρύπων, ενώ παράλληλα επεν­δύει, συνεχώς, σε νέες τεχνολογίες, περιβαλλοντικά εξελιγμένες αλλά και πιστοποιημένες. Η ελληνό­κτητη ναυτιλία ηγείται με τις επιχειρηματικές της επιλογές στην πράσινη μετάβαση και πρωταγω­νιστεί με περιβαλλοντικά φιλικά νέα πλοία, με τη βιωσιμότητα να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξέλιξής της, ανταποκρινόμενη και στα κριτήρια που υιοθετούνται στο πλαίσιο ESG.

Είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μια μεταβατική εποχή, που καλούμαστε να αναμετρηθούμε με νέες προκλήσεις και να τις διαχειριστούμε ως ευκαιρίες προόδου. Η ελληνική ναυτιλία προχωρά σε αυτή τη νέα εποχή, έχοντας μια πολυεπίπεδη παρακα­ταθήκη επιτυχιών και επιτευγμάτων σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

Είμαστε υπερήφανοι που έχουμε καταφέρει η πατρίδα μας να αποτελεί την ηγέτιδα ναυτιλιακή δύναμη. Συνεχίζουμε να ελέγχουμε πάνω από το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας, με ισχυρή παρουσία σε όλους τους ναυτιλιακούς τομείς.

Συμβάλλουμε, έτσι, καθοριστικά στην καθημερινή διαβίωση δισεκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον πλανήτη.

Η Ναυτιλία των Ελλήνων λειτουργεί ως φάρος σταθερότητας και εξέλιξης, με κυρίαρχη την ικα­νότητά της να ανταπεξέρχεται αποτελεσματικά σε κάθε πρόκληση. Αυτό αποδείχτηκε και πρόσφατα όπου, με απόλυτη επιτυχία και παρά τις γεωπολι­τικές εξελίξεις, συνέβαλε στην ασφάλεια της ενερ­γειακής και επισιτιστικής αλυσίδας εφοδιασμού της Ευρώπης. Κατέχοντας πάνω από το 60% της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, είμαστε η ραχοκοκαλιά ενός κλάδου στρατηγικής σημασίας για την Ευρω­παϊκή Ένωση (ΕΕ). Μέσω της ναυτιλίας μεταφέρο­νται τα τρία τέταρτα του ευρωπαϊκού εμπορίου με τρίτες χώρες. Με έναν εμπορικό στόλο που δρα­στηριοποιείται σε κάθε γωνία του πλανήτη, η ΕΕ διαθέτει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα στις σχέσεις της με τις υπόλοιπες οικονομίες.

Η ναυτιλία διαδραματίζει, επίσης, καταλυτικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση της ΕΕ, καθώς, μέσω αυτής θα μεταφερθούν τα νέα προϊόντα χαμηλών ή μηδε­νικών εκπομπών ρύπων, όπως και οι πρώτες ύλες για την παραγωγή τους, από και προς την Ευρώπη.

Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος μας, σε ευρωπαϊκό επί­πεδο, είναι η περαιτέρω αναγνώριση του αναντι­κατάστατου ρόλου της ναυτιλίας.

Η αναγνώριση αυτή συνδέεται με την αναβάθμιση της θέσης της ναυτιλίας, τόσο θεσμικά, όσο και στην οριζό­ντια στρατηγική της Ένωσης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κλάδων της.

Η φωνή μας είναι παρούσα με συγκεκριμένες, τεκ­μηριωμένες πρωτοβουλίες, τοποθετήσεις και προ­τάσεις. Συνενώνοντας δυνάμεις, εργαζόμαστε και συνεργαζόμαστε, ώστε η ναυτιλία να εξελίσσεται, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τις απαιτητικές προκλήσεις του αύριο.

Στην Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών συμπλέουμε, τιμώντας τη δύναμη της συλλογικότητας για το κοινό καλό. Η Ναυτιλία των Ελλήνων συνεχίζει να αποτελεί υπερήφανο οικονομικό και κοινωνικό εταίρο της πατρίδας μας.

Το 2023, θεσπίσαμε και καθιερώσαμε το μεγαλύ­τερο Πρόγραμμα Υποτροφιών στην ιστορία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών με 100 υποτροφίες, καθώς και την υποτροφία «Αριστεία» για τον/την άριστο/άριστη των αρίστων.

Με ιδιαίτερη υπερηφάνεια αναφέρομαι στην αμε­σότατη ανταπόκριση της Ένωσής μας στο εθνικό κάλεσμα της πατρίδας για την αποκατάσταση των ζημιών της θεομηνίας στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλίας. Είμαστε ο κλάδος που, πρώτος από όλους, συγκεντρώσαμε περισσότερα από 50 εκα­τομμύρια ευρώ για τους πληγέντες συνανθρώπους μας.

Η Ναυτιλία των Ελλήνων συνεχίζει να δημιουργεί, να εξελίσσεται, να επενδύει, να ηγείται, με πίστη και τιμή στη ναυτοσύνη μας και τη ναυτιλιακή μας παράδοση.
Πάντα ποντοπόρος. Πάντα πρωτοπόρος

Δείτε την Ετήσια Έκθεση της ΕΕΕ εδώ https://www.ugs.gr/media/13921/ugs_annual-report-final-2023-2024.pdf

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Share