Παρασκευή, Δεκέμβριος 08, 2023
elnavi

elnavi

Δυναμική παρουσία από την Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών 

Στους Δελφούς, που αποτελούσε τον ομφαλό της γης κατά την αρχαιότητα, οι εκπρόσωποι της ΕΕΕ έδωσαν το στίγμα του ελληνικού εφοπλισμού για όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ναυτιλία σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο γίγνεσθαι, τονίζοντας τη στρατηγική σημασία της ελληνόκτητης ναυτιλίας και τη δέσμευση του ναυτιλιακού τομέα στο στόχο της απανθρακοποίησής του.
Συγκεκριμένα, οι εκπρόσωποι της ΕΕΕ τόνισαν ότι η ναυτιλία δε χρειάζεται περισσότερους κανονισμούς, αλλά καλύτερους  και ότι δεν υπάρχει μία μοναδική λύση που να ταιριάζει σε όλους του ναυτιλιακούς τομείς. Η περιβαλλοντική και πολιτική ατζέντα της ΕΕ πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον αναντικατάστατο, στρατηγικό ρόλο της κοινοτικής ναυτιλίας, ενώ είναι ζωτικής σημασίας να αποτελεί η ασφάλεια κατευθυντήρια αρχή για όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Σημειώθηκε επίσης ότι η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στη ESG εποχή ως ηγέτιδα στην εφαρμογή καινοτόμων, τεχνολογικών εξελίξεων.
H κα Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, εκπροσωπώντας θεσμικά τον ηγετικό κλάδο της εθνικής οικονομίας, την ελληνική ναυτιλία, δήλωσε στο Opening Session:  «Η ελληνική ναυτιλία είναι η υπεροπλία της Ευρώπης. Είναι εθνικός, οικονομικός εταίρος. Τροφοδότης δισεκατομμυρίων ευρώ ναυτιλιακού συναλλάγματος, εργοδότης εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων άμεσης και έμμεσης εργασίας και σταθερός επενδυτής και σε άλλους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας. Αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, ταυτισμένο με την εθνική υπερηφάνεια. Η εθνική ευεργεσία και η κοινωνική αλληλεγγύη προς την πατρίδα, προς την Ελληνίδα και τον Έλληνα πολίτη, είναι συνεπής, αθόρυβη, ευρύτατη. Η ναυτοσύνη μας είναι η ιστορία μας. Η νέα τάξη πραγμάτων έχει μία καινούρια πρόκληση, μία νέα φιλοσοφία. Αυτή, όπου το «επιχειρείν» και το «ευ-ζην» συνυπάρχουν. Αυτή, όπου το κέντρο είναι ο άνθρωπος. Αυτή, όπου το «εγώ» υποχωρεί και παίρνει την θέση του και πάλι το «εμείς». Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει βιώσιμο άνθρωπο. Ας επανατοποθετήσουμε το «ευ ζην» στο επίκεντρο της ανάπτυξης και των νέων δεδομένων. Η προστασία της ανθρώπινης αξίας και συνύπαρξης είναι η πρόκληση, αλλά και η μόνη λύση. Το μέλλον μας, το μέλλον του ανθρώπου, είναι μόνον ο ίδιος ο άνθρωπος. Είμαστε εμείς!»
O κ. Α. Λαιμός, Αντιπρόεδρος της ΕΕΕ, κατά τη διάρκεια Fireside Chat, μεταξύ άλλων, ανέφερε: «Οι νομοθετικές ρυθμίσεις οριζόντιας εφαρμογής της ΕΕ συχνά δε λαμβάνουν υπόψη τα μοναδικά χαρακτηριστικά του ναυτιλιακού κλάδου και τον κοινωνικό και οικονομικό αντίκτυπο που έχουν. Υπάρχουν δομικές αδυναμίες στο αναθεωρημένο EU ETS, που περιλαμβάνει τη ναυτιλία. Είναι σημαντικό να προσπαθήσουμε να διαμορφώσουμε τους νέους κανονισμούς ώστε να μπορούν να επιτύχουν τους στόχους τους χωρίς να επιβαρύνουν υπερβολικά τον τελικό καταναλωτή.
Η ελληνική ναυτιλία βρίσκεται σε πολύ καλή θέση για να ανταποκριθεί και να προσαρμοστεί στη νέα εποχή, όπως έχει κάνει και σε άλλες νομοθετικές εξελίξεις στο παρελθόν. Η ελληνική ναυτιλία παραμένει πιστή στη διαχρονική δέσμευσή της στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η ναυτιλία φέρνει σημαντικότατα οφέλη στον κόσμο. Το πιο σημαντικό είναι η συνεισφορά της στο παγκόσμιο εμπόριο και κατ' επέκταση στην παγκοσμιοποίηση, η οποία είναι ένας από τους μεγάλους συντελεστές για έναν πιο ειρηνικό κόσμο, στον οποίο οι διαφορετικές κοινωνίες μπορούν να συνυπάρχουν με αμοιβαίο όφελος. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το παγκόσμιο εμπόριο, το 90% του οποίου μεταφέρεται δια θαλάσσης, συνδέει ανθρώπους, χώρες και οικονομίες.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η ναυτιλία ήταν ο μόνος κλάδος που συνέχισε τη δραστηριότητά της, παρά τις τεράστιες προκλήσεις, καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, κάτι που είχε μεγάλο κόστος στους, πολύ συχνά παραμελημένους από τη διεθνή κοινότητα, ναυτικούς και τις οικογένειές τους».
Ο κ. Δ. Ι. Φαφαλιός, Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τίτλο «Charting A Course To A Sustainable & Efficient Industry» που συμμετείχε, τόνισε:  «Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα είναι δεσμευμένη στον στόχο της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, υποστηρίζοντας παγκόσμιους κανόνες  που βασίζονται σε βιώσιμες και κατάλληλες λύσεις και υιοθετούνται στον ΙΜΟ. Απαιτούνται παγκόσμιες ρυθμίσεις για να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η ναυτιλιακή βιομηχανία θα υιοθετήσει πλήρως τις νέες διαθέσιμες τεχνολογίες, ενώ πρέπει επίσης να υπάρχει ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και απανθρακοποίησης.
Είναι ζωτικής σημασίας να αποτελεί η ασφάλεια κατευθυντήρια αρχή για όλους τους περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Εναλλακτικά καύσιμα και τεχνολογίες, τα οποία δεν είναι ακόμα διαθέσιμα, θα πρέπει να είναι ασφαλή, κατάλληλα για τη ναυτιλία και διαθέσιμα παγκοσμίως σε επαρκείς ποσότητες.  Και αυτά τα νέα εργαλεία πρέπει να παρασχεθούν από άλλα εμπλεκόμενα μέρη εκτός ναυτιλίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να υπάρξει προστασία του περιβάλλοντος χωρίς προστασία της ασφάλειας στη θάλασσα, χωρίς  ασφάλεια των πληρωμάτων, ασφάλεια των πλοίων, ασφάλεια των καυσίμων.»
Ο κ. Ι. Ξυλάς, Ταμίας της ΕΕΕ, υπογράμμισε μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της συζήτησης «The Growing Pressure & Urgency For Change»: «Η δέσμευση και ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων μερών  είναι ζωτικής σημασίας για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας. Η συνεργασία είναι απαραίτητη μεταξύ όλων, προκειμένου να βρεθούν εφικτές και κατάλληλες λύσεις. Χρειαζόμαστε καλύτερους κανονισμούς, όχι περισσότερους κανονισμούς. Ο πολλαπλασιασμός ιδιωτικών πρωτοβουλιών βλάπτει σοβαρά την αποτελεσματικότητα μιας αναντικατάστατης διεθνούς δραστηριότητας.
Η ναυτιλία διαθέτει μεγάλη εξειδικευμένη τεχνογνωσία για το τί είναι  εφαρμόσιμο και κατάλληλο για τις ανάγκες και τον τρόπο λειτουργίας του κάθε ναυτιλιακού τομέα. Δεν υπάρχει μία λύση που να ταιριάζει σε όλους του τομείς. Ο ρόλος του ανθρώπινου δυναμικού είναι καθοριστικός και η ασφάλεια των ναυτικών αποτελεί προτεραιότητα. Η εκπαίδευση των πληρωμάτων και του προσωπικού των ναυτιλιακών εταιρειών και των λιμενικών υποδομών πρέπει να ακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις».
Ο κ. Ι. Κ. Λύρας, μέλος του ΔΣ της ΕΕΕ συμμετέχοντας στη συζήτηση με τίτλο «Overlook And Franco-Hellenic Perspectives On The Maritime Industries» αναφέρθηκε στα εξής: «Η ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία είναι ήδη ο πιο ενεργειακά αποδοτικός τρόπος μεταφοράς αγαθών, είναι πλήρως δεσμευμένη στο στόχο της απεξάρτησής της από τον άνθρακα, παρά το γεγονός ότι είναι ένας τομέας απολύτως εξαρτημένος από τα ορυκτά καύσιμα. Η απανθρακοποίησή της απαιτεί κατά κύριο λόγο την παραγωγή σε επαρκείς ποσότητες εναλλακτικών βιώσιμων καυσίμων και τεχνολογιών, που όμως δεν είναι ακόμη διαθέσιμες, καθώς και  τη  συνεργασία  και  τη  δέσμευση  σημαντικού αριθμού άλλων εμπλεκόμενων μερών, όπως παραγωγοί, προμηθευτές καυσίμων, ναυπηγεία και κατασκευαστές μηχανών. Η bulk/tramp ναυτιλία, που μεταφέρει το 86% του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου ενέργειας, πρώτων υλών, δημητριακών και άλλων γεωργικών προϊόντων, αντιμετωπίζει πρόσθετες προκλήσεις λόγω της παγκόσμιας δραστηριότητάς της και του τρόπου λειτουργίας της, στον οποίο ο φορέας που εκμεταλλεύεται εμπορικά το πλοίο (ναυλωτής) κατέχει διαρθρωτικό ρόλο. 
Ο στρατηγικός ρόλος της ναυτιλίας της ΕΕ, που εγγυάται την ασφάλεια του εφοδιασμού των πηγών ενέργειας και άλλων βασικών αγαθών της ΕΕ από τις διάφορες περιοχές του κόσμου, πρέπει να αναγνωριστεί ουσιαστικότερα από τα θεσμικά όργανα και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής της ΕΕ. Αυτό θα επιτευχθεί εάν οι κανονιστικές ρυθμίσεις υιοθετούνται με προσέγγιση Κράτους Σημαίας, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη την ανάγκη της ευρωπαϊκής ναυτιλίας να παραμείνει βιώσιμη και ανταγωνιστική παγκοσμίως.»

Η επίδραση των νέων τεχνολογιών στη ναυτιλία και οι προκλήσεις του σήμερα

Η Ελλάδα είναι μία σημαντική ναυτιλιακή δύναμη διεθνώς, μία από τις βασικές δραστηριότητες του παγκόσμιου εμπορίου, ανέφερε στην εισαγωγή της η κα. Δανάη Μπεζαντάκου, CEO της Navigator Shipping, Greece στο πάνελ που συντόνισε, στο Φόρουμ των Δελφών.
Ο κ. Τζέρι Καλογηράτος, CEO της Capital Product Partners L.P., Greece, σημείωσε στην τοποθέτησή του ότι οι νέες τεχνολογίες απαιτούν τη χρήση ενός εντελώς διαφορετικού σετ εργαλείων. «Μπορεί βραχυπρόθεσμα να υπάρχει απώλεια θέσεων εργασίας για δεξιότητες που απαξιώνονται, ωστόσο μακροπρόθεσμα είναι μία ευκαιρία για την εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού σε νέες ειδικότητες. Η νέα εποχή της τεχνολογίας μπορεί να είναι μία ευκαιρία για περισσότερη συμπερίληψη, αρκεί να λαμβάνονται πάντα μέτρα προστασίας και ασφάλειας», είπε χαρακτηριστικά.
Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, CEO της Seanergy Maritime Holdings, Greece, ανέφερε ότι η χώρα μας πλέον περνάει σε μία νέα εποχή στον κλάδο της ναυτιλίας, που δεν είναι πια απαραίτητο κάποιος να προέρχεται από παραδοσιακή ναυτιλιακή οικογένεια. Τόνισε επίσης ότι: «Παρατηρούμε σήμερα εταιρίες με μοντέρνες εταιρικές πρακτικές, που απολαμβάνουν περισσότερα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Αυτό που χρειάζεται είναι να υπάρχει περισσότερη συνεργασία στον κλάδο, να βρεθούν καλύτεροι τρόποι ώστε να γίνεται κανείς ανταγωνιστικός, ακολουθώντας μία πρακτική που να μην βασίζεται "στην απόκρυψη μυστικών" από τους ανταγωνιστές της, όπως γινόταν στο παρελθόν».
Ο κ. Γιώργης Καραούζας, Managing Director της SeaSpire Maritime, Greece είναι επικεφαλής μίας νεοφυούς ναυτιλιακής εταιρείας με ιστορία μόλις 9 ετών. «Το γεγονός ότι είμαστε από την Ελλάδα, μας βοήθησε πολύ. Η χώρα μας έχει μία πολύ καλή φήμη και παράδοση διεθνώς» είπε. Αναλύοντας την πορεία της εταιρείας από το 2014, οπότε και ξεκίνησε η εταιρεία του τις δραστηριότητές της, τόνισε ότι το πρώτο σημαντικό βήμα ήταν αρχικά να βρουν το θάρρος και την ιδανική στιγμή να τολμήσουν την επένδυση στην ναυτιλία και στη συνέχεια να έχουν υπομονή ώστε να χτίσουν ένα καλό track record και να κερδίσουν την εμπιστοσύνη της αγοράς και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.
Η κα. Kάλλη Λιβανού, Chief Commercial Officer, της Kyla Shipping, Greece, μίλησε για την σημασία του ανθρώπινου δυναμικού στην επιχείρησή της. Ανέφερε συγκεκριμένα ότι η τεχνολογία βοηθά στην επικοινωνία, στην εξ αποστάσεως εργασία στο κομμάτι των εργασιών που γίνονται στο γραφείο και στο να αυξηθεί η παραγωγικότητα, όμως οι σημαντικές αποφάσεις σε περίπτωση πειρατείας ή προβλήματος γίνεται από το ανθρώπινο δυναμικό και κυρίως από τους ανθρώπους που βρίσκονται πάνω στα πλοία. «Η ναυτιλία διακινεί το 90 % των αγαθών και η παρουσία της είναι πολύ σημαντική για την οικονομία και την κοινωνία. Ευτυχώς η πανδημία και οι πόλεμοι δεν έχουν εμποδίσει τις δραστηριότητές της», είπε.
Ο κ. Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, Managing Director της Dorian LPG, Greece, συμπλήρωσε ότι πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω η διασύνδεση των καραβιών, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν σωστότερα σε περίπτωση κυβερνοεπιθέσεων. Ανέφερε μάλιστα ότι «Η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία εν γένει είναι μια ευκαιρία να αντιμετωπίζονται ορθότερα οι κίνδυνοι».
Τέλος, ο κ. Κωνσταντίνος Νανόπουλος, Deputy Chief Financial Officer της Star Bulk, σημείωσε ότι ο καταλύτης στην μετάβαση στην νέα "πράσινη" εποχή με τη χρήση λιγότερο ρυπογόνων καυσίμων, είναι να υπάρξει ένας μηχανισμός σταθερότητας στην τιμή του άνθρακα. Η εταιρεία του βραχυπρόθεσμα προσπαθεί να επενδύσει σε λιγότερο ρυπογόνα καύσιμα, στην χρήση λιγότερο ενεργοβόρων συσκευών και επενδύει στην έρευνα και τεχνολογία για την "πράσινη" μετάβαση. Μεσοπρόθεσμα όμως, είναι απαραίτητο να υπάρξει καλύτερη εταιρική διακυβέρνηση βασισμένη σε καλύτερες πρακτικές αποφυγής ρίσκου, να υπάρξει σχεδιασμός για ESG, αλλά και να διευρυνθεί η βάση των μετόχων της εταιρείας χωρίς παράλληλα να υπάρξει μεγάλη αύξηση λειτουργικών εξόδων. 

Image: Απο αριστερά: Δανάη Μπεζαντάκου, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Navigator Shipping - Σταμάτης Τσατσάνης, Διευθύνων Σύμβουλος Seanergy Maritime Holdings - Αλέξης Χατζηπατέρας, Managing Director, Dorian LPG - Κωνσταντίνος Νανόπουλος, Deputy Chief Financial Officer, StarBulk - Κάλλη Λιβανού, Chief Commercial Officer, Kyla Shipping

Η ναυτιλία αναπτύσσει και ερευνά στόχους για βιώσιμη ανάπτυξη

H Χάρις Πλακαντωνάκη, Chief Strategy Officer της Star Bulk Carriers Corp ξεχώρισε σε δύο φάσεις τη διαδικασία της απανθρακοποίησης στη ναυτιλία: βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη, περιγράφοντας ότι η κάθε μία έχει διαφορετικές ανάγκες. Αναφερόμενη στον κοινό στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% μέχρι το 2030, τόνισε ότι χρειάζεται ο κατάλληλος εξοπλισμός αλλά και ικανό ανθρώπινο δυναμικό. Υπογράμμισε ότι για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα, απαιτείται η κάθε εταιρία να αξιολογήσει και να επιλέξει την κατάλληλη λύση για κάθε πλοίο ξεχωριστά, καθώς δεν υπάρχει μία κοινή, καθολική λύση αλλά πολλά διαφορετικά εργαλεία. Οι προκλήσεις αυτές, όπως σημείωσε, βελτιώνουν την αποδοτικότητα του στόλου και εξασφαλίζουν και επιπλέον κέρδος από τη μείωση της κατανάλωσης, ωστόσο προϋποθέτουν κόστος για επενδύσεις σε τεχνολογία και προσωπικό αλλά και ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.
«Εθισμένος στα δεδομένα» δήλωσε ο David Watts, VP of Business Development and Partnerships του The Signal Group, τονίζοντας ωστόσο ότι αυτά από μόνο τους δεν αρκούν όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο το υπόλοιπο περιεχόμενο. Χαρακτήρισε τις συμπράξει και τις συνεργασίες ως το κλειδί που επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών και τα οποία στην πορεία μας οδηγούν στις σωστές αποφάσεις. Αυτό που περιέγραψε δηλαδή ως εσωτερική ενημέρωση και προκύπτει από την ενοποίηση της βιομηχανίας και τη συνένωση των δεδομένων. «Αν δεν δουλέψουμε όλοι μαζί, είτε ως όμιλοι, είτε ως οργανώσεις, τότε θα χάνουμε ευκαιρίες», πρόσθεσε, επισημαίνοντας ότι μπορεί να διαθέτουμε εξαιρετικά μοντέλα, αλλά δεν αρκούν αν δεν υπάρχει η επικοινωνία, η γνώση και η διασταύρωση των πληροφοριών».
 «Βλέπουμε τους στόχους για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη όχι σαν κάτι που πρέπει να συμμορφωθούμε, αλλά σαν εργαλείο», σημείωσε ο Αλέξανδρος Χατζηπατέρας, SEVP και Managing Director της Dorian LPG, ενώ τόνισε την αξία δημιουργίας μία ολόκληρης κουλτούρας γύρω από τους στόχους σε όλα τα επίπεδα μίας επιχείρησης, οριζόντια και κάθετα. Μία μακροχρόνια επιτυχημένη στρατηγική, προϋποθέτει να υπάρχει μία δυνατή φωνή εκ των έσω σε κάθε οργανισμό, μία ειδική ομάδα που να ασχολείται αποκλειστικά με τους στόχους, είπε. Στη συνέχεια υπογράμμισε τη σημασία της ψηφιοποίησης που συμβάλει εξαιρετικά στη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων, καθώς, όπως ανέφερε, χρειάζεται όχι μόνο να διαθέτουμε τις σωστές πληροφορίες, αλλά να μπορούμε να τις ελέγχουμε και να τις αναθεωρούμε ώστε να λαμβάνουμε τις σωστές αποφάσεις».
Από την πλευρά του ο Νίκος Γκεζέπης, Chief Financial Officer της Neptune Lines, επισήμανε ότι «θα πρέπει να δούμε πέρα από το κόστος κανονιστικής συμμόρφωσης. Οι εκτιμώμενες καθαρές επενδύσεις που απαιτούνται για την απαλλαγή της ναυτιλιακής βιομηχανίας από τις ανθρακούχες εκπομπές θα μπορούσαν να φθάσουν το 1,9 τρισ. δολάρια. Επιπλέον, για τη χρήση των ακριβότερων πράσινων καυσίμων, τα λειτουργικά έξοδα θα μπορούσαν να αυξηθούν έως και κατά 250 δισ. δολάρια ετησίως. Αν και τρομακτικό, το κόστος αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο από το 1% των ναυτιλιακών ναύλων που κατανέμονται σε διάστημα 20 ετών, πολύ χαμηλότερο από τον τρέχοντα πληθωρισμό.
Θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε λύσεις που ενισχύουν την αποδοτικότητα, καθώς θα έχουν μόνιμο αποτέλεσμα και θα μειώσουν τον κίνδυνο».
Κλεινοντας ο κ. Γκεζέπης σημείωσε πως «τελικά, θα πρέπει να ληφθούν γενναίες αποφάσεις, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τους τελικούς χρήστες και όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ώστε να μπορέσει η βιομηχανία μας να λειτουργήσει με καύσιμα μηδενικού/χαμηλού άνθρακα.
Εξετάζοντας την κοινωνική διάσταση της ESG, ο κλάδος μας είναι πραγματικά παγκόσμιος και πολύ καλά διαφοροποιημένος. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη περιθώρια βελτίωσης, καθώς οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται - τόσο στην ξηρά όσο και στα πλοία. Η αύξηση του αριθμού των γυναικών, με ταυτόχρονη κάλυψη του μισθολογικού χάσματος μεταξύ των δύο φύλων και η επανεκπαίδευση των μελών του πληρώματός μας για να χειρίζονται τα πιο πράσινα καύσιμα, αποτελεί μια πρόταση που δημιουργεί αξία και επιτρέπει μια πιο περιεκτική, προσεκτική και καινοτόμο προσέγγιση των προβλημάτων του κλάδου».

Image: Απο αριστερά: Από αριστερά: Αντώνης Πασαχίδης, Project Leader, BCG -  David Watts, Vice President, ESG Agenda, Signal - Χάρις Πλακαντωνάκη, Chief Strategy Officer, Starbulk - Peter Jameson, Partner, BCG Copenhagen, Denmark  - Αλέξης Χατζηπατέρας, Managing Director, Dorian LPG - Νίκος Γκεζέπης, Chief Financial Officer, Neptune Lines

Η ελληνική ναυτιλία υιοθετεί τον στόχο για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα

Τα επίκαιρα ζητήματα όπως το πως θα γίνει γρηγορότερη η μετάβαση του κλάδου της ναυτιλίας στην εποχή των χαμηλών ή και μηδενικών ρύπων και αν ο κλάδος της ναυτιλίας είναι έτοιμος για μια τέτοια αλλαγή ή αν έχει τα κατάλληλα εργαλεία, έθεσε η κα. Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, Διευθ. Σύμβουλος Tototheo Maritime, Greece.
Ο κ. Jan Dieleman, Πρόεδρος, Cargill Ocean Transportation, Cargill International SA, τόνισε στην τοποθέτησή του ότι ο στόχος για την μείωση των ρύπων είναι μία διαδικασία με αρκετές προκλήσεις. Το δίδαγμα είναι ότι υπάρχουν παράγοντες που μπορεί ο κλάδος να επηρεάσει και άλλους-όπως φυσικά φαινόμενα και γεωπολιτικές εξελίξεις -που δεν μπορεί. Συνεπώς πρέπει να εστιαστεί το ενδιαφέρον στους παράγοντες που μπορεί κανείς να επηρεάσει.
Ο κ. Φιλιππος Φίλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Lemissoler Navigation Co Ltd, σημείωσε ότι η μετάβαση σε πιο «πράσινη ναυτιλία» είναι πολυδάπανη. Οι περισσότερες εταιρείες είναι μικρομεσαίες και έχουν ανάγκη από την καθοδήγηση από ένα σωστά οργανωμένο θεσμικό πλαίσιο, που θα διευκολύνει τους πλοιοκτήτες. Πώς μπορούν να διευκολυνθούν οι πλοιοκτήτες; Πείθοντας τις κυβερνήσεις ότι πρέπει να αναλάβουν μέρους του κόστους οι διαχειριστές πλοίων. Τέλος, συμπλήρωσε ότι αυτό που αποτελεί κλειδί για την επιτυχία είναι η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων πλευρών».
Ο κ. Δημήτριος Φαφαλιός, Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Πρόεδρος Fafalios Shipping και Πρόεδρος INTERCARGO από την πλευρά του τόνισε πως «η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα είναι δεσμευμένη στο στόχο της απανθρακοποίησης της ναυτιλίας, υποστηρίζοντας παγκόσμιους κανόνες που βασίζονται σε βιώσιμες και κατάλληλες για το σκοπό λύσεις και υιοθετούνται στον ΙΜΟ.  Απαιτούνται παγκόσμιες ρυθμίσεις για να αποφεύγεται η στρέβλωση του ανταγωνισμού. Η ναυτιλιακή βιομηχανία θα υιοθετήσει πλήρως τις νέες διαθέσιμες τεχνολογίες, ενώ πρέπει επίσης να υπάρχει ισορροπία μεταξύ αποδοτικότητας και απανθρακοποίησης.

image:  Δέσποινα Παναγιώτου-Θεοδοσίου, Διευθ. Σύμβουλος Tototheo Maritime, Greece, Φιλιππος Φίλης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Lemissoler Navigation Co Ltd, Δημήτριος Φαφαλιός, Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Πρόεδρος Fafalios Shipping και Πρόεδρος INTERCARGO, Jan Dieleman, Πρόεδρος, Cargill Ocean Transportation, Cargill International SA

 Ηγετικός ο ρόλος των γυναικών στη ναυτιλία

Πόλο έλξης για πολλές διεθνείς εταιρείες αποτελεί τα τελευταία χρόνια η Ελληνική ναυτιλία. Στις προκλήσεις και ευκαιρίες αναφέρθηκαν τέσσερις Ελληνίδες, οι οποίες κατέχουν ηγετικές θέσεις σε μεγάλες διεθνείς εταιρείες του κλάδου.
Η Φαίη Φραγκέδη, Διευθύντρια της Trafigura Maritime Ventures Limited είπε: “Η Ελλάδα αποτελεί μια πύλη εισόδου, έχει ταλαντούχο εργατικό δυναμικό και παρέχει ιδανικές συνθήκες για τις επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα πάρα πολλές διεθνείς εταιρείες να ανοίγουν γραφεία στην χώρα μας. «Συνεργαζόμαστε με τα ελληνικά πανεπιστήμια, έχουμε πετυχημένα προγράμματα μαθητείας και υποτροφιών, κάτι που μειώνει και το brain drain». Υποστήριξε ότι πρέπει ο κλάδος της ναυτιλίας να εμπιστευτεί τη νέα γενιά, συνοψίζοντας τα συστατικά της επιτυχίας στη σκληρή δουλειά, το δυναμισμό, την ευελιξία και το ανοιχτό μυαλό.
Από την πλευρά της η Αλεξία Χατζημιχάλη, Partner και επικεφαλής του γραφείου Watson Farley & Williams στην Αθήνα, υπογράμμισε ότι το γραφείο της εταιρείας λειτουργεί ως hub και για άλλες χώρες, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα του να δραστηριοποιείται κάποιος στη χώρα της ναυτιλίας. Χαρακτήρισε σημαντικό να δίνεται προσοχή στις λεπτομέρειες και τόνισε ότι απαιτείται σκληρή δουλειά για να φθάσει κάποιος ψηλά.
Η Δωροθέα Ιωάννου, Διευθύνουσα Σύμβουλος του American P&I Club, ανέφερε ότι η Ελλάδα αποτελεί κέντρο της ναυτιλίας και βρίσκεται σε μία γεωγραφική ζώνη, που μπορείς να κάνεις τα πάντα. Μίλησε για απαράμιλλο ελληνικό ταλέντο στη ναυτιλία, τόνισε ότι στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται στη ναυτιλία πιο πολλές γυναίκες από κάθε άλλη χώρα κι επισήμανε ότι το μοντέλο ανάπτυξης της εταιρείας δημιουργήθηκε στη χώρα μας.
Στη δική της τοποθέτηση, η Πολέτ Παλαιολόγου, Αντιπρόεδρος Ναυτιλίας & Υπεράκτιας Διεύθυνσης, Ζώνη Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μαύρης Θάλασσας και Αδριατικής  της Bureau Veritas, υποστήριξε πως υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα για μία ξένη εταιρεία να διατηρεί γραφεία στην Ελλάδα, με δεδομένο μάλιστα ότι οι Έλληνες ελέγχουν το 1/5 του παγκόσμιου στόλου. Σημείωσε ότι η εταιρεία διαθέτει ειδικό πρόγραμμα για να υποστηρίξει τα ταλέντα της χώρας και να δημιουργήσει το ανθρώπινο δυναμικό της επόμενης δεκαετίας. Η κυρία Παλαιολόγου στάθηκε επίσης στη μεγάλη συμμετοχή των Ελληνίδων στη ναυτιλία και προσέθεσε ότι χρειάζεται βελτίωση των ναυτιλιακών προγραμμάτων στις σχολές.
Τη συζήτηση συντόνισε η Κέλλυ Γερακούδη, Faculty Member στο Αμερικανικό Κολλέγιο της Ελλάδος.   

Image: Απο αριστερά: Φαίη Φραγκίδης, Director, Trafigura Maritime Ventures Limited - Κέλλυ Γερακούδη, Faculty Member, The American College of Greece - Δωροθέα Ιωάννου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Shipowners Claims Bureau, Inc., Managers of The American P&I Club - Paillette Παλαιολόγου, Αντιπρόεδρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Μαύρης Θάλασσας & Αδριατικής Ζώνης στο Bureau Veritas Marine & Offshore - Αλεξία Χατζημιχάλη, Partner and Head of Athens Office, Watson Farley & Williams - Φαίη Φραγκίδης, Director, Trafigura Maritime Ventures Limited

 Μαριάννα Βαρδή Βαρδινογιάννη: Με πίστη στη νέα γενιά 

Χαιρετίζοντας to Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών η Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO κυρία Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη είπε ότι οφείλουμε στη νέα γενιά να δώσουμε ευκαιρίες και να θέσουμε τα θεμέλια για ένα καλύτερο αύριο: «Οραματιζόμαστε έναν κόσμο ενωμένο που θα δώσει την ευκαιρία στη νέα γενιά να ανθίσει και να πραγματοποιήσει όλα της τα όνειρα».
 «Το φετινό Φόρουμ των Δελφών αποτελεί μια ιδανική ευκαιρία να ενώσουμε όλοι τις φωνές μας και να σταλεί από εδώ, από τον μυθικό και συμβολικό τόπο των Δελφών, ένα δυνατό μήνυμα Συνεργασίας, Αλληλεγγύης, Δημοκρατίας και πάνω από όλα Ειρήνης».

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ασφάλεια και ευημερία των ναυτικών, ενίσχυση τεχνικών γνώσεων σε θέματα πρόληψης ρύπανσης, αυστηρής τήρησης των διαδικασιών ασφάλειας για την αποφυγή επαναλαμβανόμενων ατυχημάτων στο πλοίο, κυβερνοασφάλεια, καθώς και ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων (soft skills), αποτελούν τους θεματικούς άξονες του νέου Επιμορφωτικού Προγράμματος της HELMEPA, ειδικά σχεδιασμένου βάσει των εκπαιδευτικών προτεραιοτήτων της ναυτιλιακής κοινότητας, όπως αυτές προέκυψαν από στοχευμένη έρευνα σε 52 ναυτιλιακές εταιρίες που διαχειρίζονται στόλο 1.100+ πλοίων και 11 νηογνώμονες, P&I Clubs και εταιρείας του κλάδου. Επίσης, υπόψη λήφθηκαν οι επερχόμενες νομοθετικές και τεχνολογικές εξελίξεις και οι ελλείψεις σε θέματα πρόληψης ρύπανσης και ασφάλειας, σύμφωνα με τις επιθεωρήσεις Port State Control.
Η ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων όπως ηγεσία (leadership), ανθεκτικότητα (resilience) και διαχείριση άγχους (stress management), η εφαρμογή της νέας νομοθεσίας για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, η καλλιέργεια πνεύματος ασφάλειας μέσω του διαμοιρασμού διδαγμάτων (‘lessons learned’) από πραγματικά περιστατικά, η σωστή προετοιμασία για επιθεωρήσεις Port State Control και η ενσωμάτωση των δεικτών ESG στη στρατηγική των εταιρειών, είναι οι θεματικές που ιεραρχούνται ως προτεραιότητες  από τη ναυτιλιακή κοινότητα και οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στο πλέον πολυθεματικό και συμμετοχικό Επιμορφωτικό Πρόγραμμα (2023-2024) που έχει παρουσιάσει η HELMEPA.
Το πρόγραμμα προσφέρεται σε ναυτικούς όλων των εθνικοτήτων και στελέχη γραφείων, προσφέροντας μια επιμορφωτική ολιστική πρόταση 38 σεμιναρίων, συνολικής διάρκειας 275 ωρών, δομημένα σε 28 θεματικούς άξονες. Το πρόγραμμα υλοποιείται με τη  συμμετοχή 50 και πλέον εισηγητών, από εταιρείες-μέλη της HELMEPA, και συνεπικουρείται από την Επιμορφωτική Επιτροπή της HELMEPA, με διευρυμένη πλέον σύνθεση, προάγοντας τον εθελοντικό διαμοιρασμό γνώσης, καλών πρακτικών και lessons learned, στο πλαίσιο αυτής της πρότυπης εκπαιδευτικής, πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας της HELMEPA, που αποτελεί μοναδικό παράδειγμα σε παγκόσμιο επίπεδο, εκπροσωπώντας 316 εταιρείες και οργανισμούς από τον ευρύτερο ναυτιλιακό τομέα, 2.270 πλοία και 14.000 ναυτικούς.
Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στην Επιμορφωτική Επιτροπή την Τρίτη 4 Απριλίου, στο Κέντρο Ναυτικής Κατάρτισης και Εξέλιξης «ΑΘΗΝΑ», παρουσία της Προέδρου της HELMEPA Σεμίραμις Παληού, του οικοδεσπότη μας, Ανδρέα Μαρτίνου της εταιρείας- μέλους Minerva Dry Inc και του Διευθυντή του Κέντρου «ΑΘΗΝΑ» Στέλιου Βολάκη, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της HELMEPA κ.κ. Γιώργου Καλλιάνη και Ανδρέα  Γιακουμέλου, και της Γενικής Διευθύντριας της HELMEPA Όλγας Σταυροπούλου. Η παρουσίαση του προγράμματος έγινε από τους κ.κ. Κώστα Τριανταφύλλου, Επικεφαλής Στρατηγικής και Ανάπτυξης και Ιάσονα Λαΐνο, Maritime Manager της HELMEPA.
Όπως ανάφερε η κυρία Παληού: «Η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ναυτιλίας έχει σίγουρα αναδείξει τεχνικά θέματα όπως την ενεργειακή απόδοση των πλοίων για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου, την ανάπτυξη νέων καυσίμων χαμηλού ή μηδενικού άνθρακα και τον αυτοματισμό στα πλοία. Έχει ωστόσο αναδείξει και την επιτακτική ανάγκη να διασφαλίσουμε ότι ο άνθρωπος είναι και θα παραμείνει στο επίκεντρο των εξελίξεων, και η ναυτική εκπαίδευση πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς για να είναι εναρμονισμένη με τις απαιτήσεις του σύγχρονου πλοίου, λαμβάνοντας υπόψη τις τεχνολογικές και κανονιστικές εξελίξεις που συντελούνται στη ναυτιλιακή βιομηχανία».
Τα μέλη της Επιτροπής ανέδειξαν την ανάγκη μηδενικής ανοχής σε ατυχήματα στο πλοίο, τη χρήση νέων τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας (virtual reality) στην εκπαίδευση και την ενίσχυση της συνεργασίας με ναυτιλιακούς φορείς. Επίσης, παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή e-Learning πλατφόρμα της HELMEPA, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την SQLearn και προσφέρεται δωρεάν στα μέλη και ανακοινώθηκε η έναρξη της HELMEPA ACADEMY, η οποία περιλαμβάνει σεμινάρια και εργαστήρια εστιασμένα σε θέματα ανθρώπινου παράγοντα και «ήπιων» δεξιοτήτων (soft skills), βιώσιμης ανάπτυξης, ESG και προσέλκυση νέων στη ναυτιλία και τη γαλάζια οικονομία.
Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την απονομή αναμνηστικής πλακέτας για την εθελοντική τους συνεισφορά στο έργο της HELMEPA στον Επίτιμο Πρόεδρο της Επιτροπής καπτ. Γιάννη Δρακογιαννόπουλο της εταιρείας-μέλους Costamare Shipping και τον καπτ. Μιχάλη Φραγκιά, ενώ ακολούθησε ξενάγηση στο Κέντρο Ναυτικής Κατάρτισης και Εξέλιξης «ΑΘΗΝΑ».
Νέος Πρόεδρος της Επιτροπής ορίστηκε ο Καπτ. Νίκος Πολυμέρης, της εταιρείας-μέλους Danaos Shipping. Τα μέλη της Επιμορφωτικής Επιτροπής της HELMEPA είναι: Aegean Shipping Management S.A. Δημήτριος Σταμούδης, Aeolos Management S.A. Καπτ. Στυλιανός Μακρής, Environmental Protection Engineering SA Ειρήνη Μαριάκη, Alpha Bulkers Shipmanagement Inc. Ανδρέας Τογαντζής, Andriaki Shipping Co Ltd Παναγιώτα Χρυσάνθη, Antipollution Δημήτρης Μπάκουλης, Arcadia Shipmanagement Co Ltd Απόστολος Σκεμπές, Ariston Navigation Corp. Χρήστος Γεωργουσόπουλος, Atlantic Bulk Carriers Management Ltd. Καπτ. Παναγιώτης Καρούτσος, Axis Bulk Carriers Inc Κωνσταντίνος Κυριακόπουλος, Bureau Veritas Hellas MAE Βασίλειος Δημουλάς, Chandris (Hellas) Inc. Ευάγγελος Παντελέλης, Costamare Shipping Company S.A. Καπτ. Γιάννης Δρακογιαννόπουλος, Danaos Shipping Co Καπτ. Νικόλαος Πολυμέρης, Diana Shipping Services S.A. Ανδρέας Μηναΐδης, Diana Shipping Services S.A. Γεώργιος Τσουκάτος, DNV Hellas Δρ. Μαρίνα Παπαϊωάννου, Eastern Mediterranean Maritime Limited Θωμάς Παπαθανασίου, Enesel S.A. Ευδοξία Κυδωνάκη, Euronav Ship Management Hellas Κωνσταντίνος Κάιλας, Euronav Ship Management Hellas Παντελής Πατσουλής, Gaslog Lng Services Ltd Κωνσταντίνος Σκουτέρης, Hellenic Hull Management (HMA) Limited Ηλίας Τσακίρης, Kyklades Maritime Corporation Παναγιώτης Κουρκουμέλης, Lloyd’s Register Μαρία Καραχάλιου, Lloyd’s Register Δημήτριος Σιμάκης, Minerva Dry Κωνσταντίνος Μπάτσης, Neda Maritime Agency Co. Ltd Λυδία Μασώνου, Olympic Shipping & Management Παναγιώτης Παναγιωτακόπουλος, RINA Κατερίνα Πάλλα, Roxana Shipping S.A. Παναγιώτης Κουτρής, Royal Caribbean Καπτ. Νικόλαος Παγώνης, Starbulk S.A. Παντελής Ουζούνογλου, Sun Enterprises Ltd Χάρης Κανελλόπουλος, Thenamaris (Ships Management) Inc. Καπτ. Νικόλαος Κιρκιλής, Thenamaris (Ships Management) Inc. Γιάννος Κουδούνας, Thenamaris Conbulk Inc Καπτ. Χρήστος Ανθουλάκης, Thenamaris LNG Inc Σοφία Παπαδοπούλου, Tindall Riley & Co Limited (Greek Branch) Britannia Κωνσταντίνος Σαμαρείτης, Tsakos Shipping & Trading S.A. Βασίλης Παπαγεωργίου, Tsakos Shipping & Trading S.A. Βενετία Καλλιπολίτου, UK P&I Club Aλεξάνδρα Kουβαδέλλη, UK P&I Club Κωνσταντίνος Καραβασίλης, University of Piraeus Δρ. Στέφανος Χατζηνικολάου, Vships Greece Ltd. Καπτ. Αναστάσιος Θειόπουλος  World Maritime University (WMU) Δρ. Ασπασία Πάστρα, HELMEPA Member Καπτ. Μιχαήλ Φραγκιάς.

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Την αισιοδοξία του για την πορεία της ελληνικής ναυτιλίας εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος των Lavinia Corpοration και Laskaridis Shipping Company Ltd, Πάνος Λασκαρίδης. «Το πιο δύσκολο δεν είναι να φθάσεις στην κορυφή, αλλά να παραμείνεις εκεί. Αν αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, θα μείνουμε στην κορυφή» τόνισε χαρακτηριστικά στο Φόρουμ των Δελφών.
Συνομιλώντας με τον δημοσιογράφο του Πρώτου Θέματος, Μηνά Τσαμόπουλο, ο κ. Λασκαρίδης κάλεσε τους Έλληνες εφοπλιστές να φέρουν τα πλοία τους στα ελληνικά ναυπηγεία, τα οποία όπως είπε αναστήθηκαν. Εξέφρασε, πάντως, τον προβληματισμό του για την έλλειψη ναυτικών, ένα κοινωνικό φαινόμενο που συναντάται σε πολλές χώρες. «Φοβούμαι ότι δεν θα μπορέσουμε να ανατρέψουμε μακροπρόθεσμα αυτή την πορεία και θα πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα» υπογράμμισε ο κ. Λασκαρίδης, εκτιμώντας ότι η έλλειψη ναυτικών οδηγεί μαθηματικά το ελληνικό νηολόγιο σε ραγδαία μείωση.
Στη συνέχεια εξήγησε πως για πολλά χρόνια οι διεθνείς συνθήκες ήταν τέτοιες που το φως της δημοσιότητας δεν έπεφτε στη ναυτιλία, τα πράγματα όμως άλλαξαν. Όπως είπε οι Έλληνες ήταν παραδοσιακά πολλοί δυνατοί στα τεχνικά και επιχειρησιακά θέματα, όχι όμως στα γεωστρατηγικά και τακτικά θέματα της ναυτιλίας. «Πρέπει να βγούμε μπροστά ευθαρσώς με τις δικές μας προτάσεις, κάτι που έχει αρχίσει να γίνεται τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί, όμως, να καλυφθεί άμεσα το χαμένο έδαφος δεκαετιών. Είναι πολύ σημαντικό να το πετύχουμε» είπε ο κ. Λασκαρίδης.
Αναλύοντας τους παράγοντες που θα καθορίσουν το μέλλον της ελληνικής και της ευρωπαϊκής ναυτιλίας ο διευθύνων σύμβουλος των Lavinia Corpοration και Laskaridis Shipping Company Ltd, χαρακτήρισε ως μεγάλο εμπόδιο τη διάσταση μεταξύ διεθνών και περιφερειακών κανονισμών, με τις τελευταίους να επικρατούν σε πολλές περιπτώσεις, δημιουργώντας προβλήματα στη ναυτιλία. «Εμείς είμαστε υπέρ των διεθνών ρυθμίσεων με χέρια και πόδια» είπε με νόημα, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη ζητάει πιο γρήγορες ρυθμίσεις, η ναυτιλία όμως δεν έχει την πολιτική δύναμη άλλων κλάδων. Η Ευρώπη δεν έχει καταλάβει ότι η ναυτιλία αποτελεί το μεγάλο στρατηγικό της όπλο και πρέπει να την προσέχει σαν τα μάτια της» συμπλήρωσε ο κ. Λασκαρίδης.

Image: Από αριστερά: O δημοσιογράφος της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, Μηνάς Τσαμόπουλος και ο διευθύνων σύμβουλος των Lavinia Corpοration και Laskaridis Shipping Company Ltd, Πάνος Λασκαρίδης

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Mε μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνώς αναγνωρισμένο Intermediate Marina Managers (IMM) Course το οποίο πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στην Αθήνα από τις 24 έως τις 27 Απριλίου και διοργανώθηκε από το Global Marina Institute με πρωτοβουλία της ‘Ένωσης Μαρινών Ελλάδας και χορηγό τη LAMDA Flisvos Marina S.A. Το Global Marina Institute αποτελεί μια συνεργασία μεταξύ των οργανισμών British Marine και Marina Industries Association.
Στο τετραήμερο course συμμετείχε ομάδα εργαζομένων της Μαρίνας Φλοίσβου, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα πολύ ενδιαφέρον διεθνές εκπαιδευτικό πρόγραμμα με ξεναγήσεις σε μαρίνες, διαλέξεις, ομαδικές εργασίες και networking αλλά και να εκπαιδευτούν σε θέματα όπως η Aνάπτυξη Hγετικών Iκανοτήτων, η Yγεία και Ασφάλεια, η Περιβαλλοντική Διαχείριση, η Λογιστική, το Ναυτικό Δίκαιο, η Εξυπηρέτηση Πελατών και το Μarketing στο χώρο των μαρινών.
Ο Managing Director της LAMDA Marinas Investments και Πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδας Σταύρος Κατσικάδης σε σχετική δήλωση επισημαίνει: «Στη Mαρίνα Φλοίσβου υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες που αφορούν στην εκπαίδευση στον κλάδο μας ενώ παράλληλα επενδύουμε στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των ανθρώπων μας και στην επαγγελματική τους εξέλιξη. Αυτή στιγμή υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη στις Ελληνικές μαρίνες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται σχέδια και έργα αναβάθμισής τους, όπως χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Αθηναϊκής Ριβιέρας».

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Το Maritime Trends Conference, το ετήσιο Συνέδριο που αποτελεί ορόσημο για τον ναυτιλιακό κλάδο στην Ελλάδα, επιστρέφει μετά από 3 χρόνια απουσίας εξαιτίας της πανδημίας, πιο επίκαιρο και πολυαναμενόμενο από ποτέ.
Το Συνέδριο πραγματοποιείται στις 13 Μαΐου 2023, στο ξενοδοχείο Divani Apollon Palace & Thalasso, στο Καβούρι, πάντα υπό τη διοργάνωση της Marine Tours, η οποία εμπνεύστηκε και καθιέρωσε αυτό τον θεσμό για τη ναυτιλιακή κοινότητα το 2013. Διεξάγεται υπό την ακαδημαϊκή υποστήριξη του Alba Graduate Business School, The American College of Greece και την υποστήριξη του Lufthansa Group, ενώ λόγω της εξέχουσας σημασίας του για τον κλάδο, τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Συνώνυμο της έγκυρης ενημέρωσης για τις νέες τάσεις και εξελίξεις στα θέματα ναυτιλίας, το Maritime Trends Conference 2023 εστιάζει στις προκλήσεις που φέρνει η “νέα κανονικότητα” για τις ναυτιλιακές επιχειρήσεις και τον Κλάδο γενικότερα. Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα εμφανιστούν στα πάνελ του Συνεδρίου, προκειμένου να ενημερώσουν, να εκπαιδεύσουν και εμπνεύσουν τους ανθρώπους της Ναυτιλίας.
Το 1ο πάνελ του Συνεδρίου έχει τίτλο Market Trends & Conditions και συντονιστή τον κ. Κωνσταντίνο Οικονόμου, οικοδεσπότη της διοργάνωσης και CEO της Marine Tours.
Στο πάνελ θα παρουσιαστούν το σήμερα και το αύριο της ναυτιλιακής αγοράς σε ένα σύνθετο διεθνές περιβάλλον όπου απομακρύνονται προκλήσεις όπως η πανδημία και εμφανίζονται νέες όπως η κλιματική κρίση και η βιώσιμη ανάπτυξη. Θα τοποθετηθούν οι κ.κ. Ιωάννης Αλεξόπουλος (Partner, Eurofin Group και καθηγητής ALBA Graduate Business School ACG), Dr. Ηλιάνα Χριστοδούλου-Βαρώτση (Senior Legal Consultant & Industry Trainer και Καθηγήτρια ALBA Graduate Business School, ACG), Γιώργος Τεριακίδης (Area Manager East Mediterranean & Black Sea, DNV) και Κώστας Τζεβελέκος (General Manager Sales Bosnia & Herzegovina, Croatia, Cyprus, Greece and Slovenia, Lufthansa Group).
Το 2ο πάνελ Challenges & best Practices in People Management συντονίζει η Dr. Μαρία Προγουλάκη, Regional Representative &  Consultant, Green-Jacobsen A/S και Καθηγήτρια, ALBA Graduate Business School ACG. Το πάνελ αναδεικνύει μια πολύ σημαντική θεματική, αυτή της διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου στον ναυτιλιακό κλάδο, με ομιλητές τους κ.κ. Αναστάσιο Καρτσιμαδάκη (GROUP Vetting & Inspections Manager, Tsakos Shipping & Trading S.A. & Vetting Manager (Seconded), INTERTANKO), Bjarke Jakobsen (Partner and Senior Consultant, Green-Jakobsen A/S), Steven Jones (Ιδρυτής, Seafarers Happiness Index) και Dr. Robyn Pyne (Principal Lecturer: Logistics
and Maritime Management, Liverpool John Moores University - Logistics, Offshore and Marine Research Institute - LOOM).
Το Συνέδριο αποτελεί μια πρωτοβουλία της Marine Tours για τη στήριξη της Ελληνικής Ναυτιλίας και η συμμετοχή* σε αυτό προσφέρεται δωρεάν για τα στελέχη του ναυτιλιακού κλάδου. Για τη θεματολογία, το αναλυτικό πρόγραμμα και τα βιογραφικά σημειώματα των ομιλητών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του Συνεδρίου https://marinetours.gr/maritime-trends-conference/
*Βάσει διαθεσιμότητας θέσεων. Απαραίτητη η προεγγραφή στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Η διοργάνωση του «Golf Events18 Enterprise & Marine», θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή, 7 Μαΐου 2023, στο Γήπεδο γκολφ της Γλυφάδας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», υπό την αιγίδα του Δήμου Γλυφάδας και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γκολφ
Το διεθνών προδιαγραφών γήπεδο του γκολφ Γλυφάδας «Κωνσταντίνος Καραμανλής», αποτελεί έναν χώρο άθλησης, αναψυχής, πολιτισμού, με εξαιρετική θέα, είναι μια καταπράσινη έκταση, διαμορφωμένη σε ένα τοπίο με χαμηλούς λόφους, με μεγάλα δέντρα και χαμηλή μεσογειακή βλάστηση.
Η διοργάνωση του «Golf Events 18 Enterprise & Marine», θα συμβάλει στην προώθηση του αθλητικού τουρισμού του Δήμου Γλυφάδας και της ευρύτερης περιοχής. Μία αθλητική εκδήλωση η οποία απευθύνεται σε όλους τους επιχειρηματικούς, βιομηχανικούς, κατασκευαστικούς κλάδους αλλά και στη ναυτιλία, με σκοπό κυρίως τη δικτύωση, την κοινωνικοποίηση, την επικοινωνία, αλλά και την προσφορά, ενισχύοντας το φιλανθρωπικό έργο του «Μαζί για το παιδί».
Πάνω από 50 εταιρείες ενώνουν τις «δυνάμεις» τους με σκοπό την ενίσχυση του έργου του «Μαζί για το Παιδί». Κατά τη διάρκεια του «Golf Events 18 Enterprise & Marine», περισσότερα από 450 διακεκριμένα στελέχη της επιχειρηματικής και της ναυτιλιακής κοινότητας της Ελλάδας θα παρευρεθούν στο φιλανθρωπικό γκαλά και περισσότεροι από 130 παίχτες γκόλφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, θα σχηματίσουν ομάδες των τεσσάρων ατόμων, {θα υπάρξουν δύο (2) ώρες εκκίνησης (shotgun), η πρώτη ώρα 08.15, η δεύτερη ώρα 13.30} και θα αγωνιστούν διεκδικώντας τη νίκη για ένα από τα πολλά challenges και βραβεία του αγώνα, ενισχύοντας παράλληλα το φιλανθρωπικό έργο του «Μαζί για το παιδί». 
Η διοργάνωση θα ολοκληρωθεί με την τελετή απονομής που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο του all day υψηλής αισθητικής εστιατορίου, «Manor House», στο Golf Prive της Γλυφάδας, του Ομίλου Παπαθεοχάρη, έχοντας απεριόριστη και πανέμορφη θέα στο γήπεδο του γκολφ. Οι ομάδες του «Golf Events 18 Enterprise & Marine», θα διεκδικήσουν τις σπουδαίες διακρίσεις για την κατάκτηση των τριών (3) πρώτων θέσεων της γενικής κατάταξης, ενώ θα υπάρξουν ειδικές βραβεύσεις για τους παίκτες που θα σημειώσουν τις καλύτερες επιδόσεις στις ειδικές κατηγορίες Longest Drive και Closest to the Pin, Closest to the bottle, Closest to the line, Closest to the cigar, Closest to the hotel.
Το βράδυ του Gala dinner, συμμετέχοντες και καλεσμένοι, που υπολογίζονται να είναι περίπου 500, θα τύχουν πολλών ευχάριστων εκπλήξεων, ενώ θα μοιραστούν περισσότερα από 150 δώρα καθ’ όλη τη διάρκεια της λοταρίας της βραδιάς.
H βραδιά θα περιλαμβάνει ψυχαγωγικό πρόγραμμα με τη δημοφιλή τραγουδίστρια Νίνα Λοτσάρη και την ορχήστρα της.
Λίγα λόγια για το «Μαζί για το Παιδί»
Το «Μαζί για το Παιδί» εδώ και 27 χρόνια εργάζεται για να διασφαλίσει το δικαίωμα σε παιδιά και σε νέους στη χώρα μας να έχουν μια καλύτερη ζωή και ισότιμες ευκαιρίες εξέλιξης για το μέλλον τους. Περισσότερα για το «Μαζί για το Παιδί» στο www.mazigiatopaidi.gr

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 

Η αντίστροφη μέτρηση για τον μοναδικό ιστιοπλοϊκό αγώνα Skiathos Palace Cup, που θα διεξαχθεί το τριήμερο 5-7 Μαϊου, στην πανέμορφη Σκιάθο, έχει ξεκινήσει.
Πρόκειται για έναν αγώνα τύπου match race που θα διεξαχθεί στις μαγευτικές Κουκουναριές, το μοναδικό αυτό βιότοπο που αποτελεί πόλο έλξης για επισκέπτες από όλα τα μέρη του πλανήτη. Από το 2019, αποτελεί προορισμό του άκρως επιτυχημένου Hellenic Match Racing Tour, γεγονός που αυξάνει τη δυναμική του αλλά και την απήχηση που έχει στον κόσμο της ιστιοπλοΐας, όπως τονίζει η ομάδα του περσινού νικητή Βασίλη Γουργιώτη που τη συμπληρώνουν η Μαρία Τσαμοπούλου και ο Γιώργος Τσουλφάς: «Ερχόμαστε για δεύτερη χρονιά στη σειρά στη μαγευτική Σκιάθο. Καιρού επιτρέποντος ελπίζουμε να πραγματοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ιστιοδρομίες και να ευχαριστηθούμε όλα τα πληρώματα και τον φετινό αγώνα. Και επειδή η ιστιοπλοΐα ενώνει, ανυπομονούμε να συναντήσουμε γνωστούς και φίλους από κάθε άκρη της Ελλάδας με τους οποίους μας συνδέει η θάλασσα. Φυσικά στόχος μας είναι να υπερασπιστούμε τον τίτλο μας και να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή μας ξανά στον μεγάλο τελικό.»
Το πολυτελές ξενοδοχείο SKIATHOS PALACE, είναι ο Μέγας Χορηγός του αγώνα και θα φιλοξενήσει τους αθλητές κι όλους τους συντελεστές της διοργάνωσης. Κομψό και πολυτελές, μετά την πρόσφατη ανακαίνιση του, προσφέρει την ιδανική κερκίδα για την παρακολούθηση του Skiathos Palace Cup. ««Με χαρά θα υποδεχτούμε στο ξενοδοχείο μας, για έκτη χρονιά, αθλητές, δημοσιογράφους καλεσμένους για το Skiathos Palace Cup που έχει γίνει πλέον θεσμός και μια γιορτή αθλητικού τουρισμού για το νησί. Από την πρώτη στιγμή υποστηρίξαμε αυτή τη καινοτόμα για την εποχή πρωτοβουλία που πέτυχε το στόχο της και προσφέρει άλλη μία διαφορετική εμπειρία στον επισκέπτη του νησιού μας» αναφέρει η Διοίκηση του SKIATHOS PALACE.
Για το λόγο που το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος έδωσε την αιγίδα του στο Skiathos Palace Cup μίλησε ο Δρ Γεώργιος Δ. Πατέρας, Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος: «Το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος ως θεσμικό σύμβουλος του κράτος σε θέματα ναυτιλίας, υποστηρίζει την ναυτική εκπαίδευση και τον ναυταθλητισμό. Είναι με ιδιαίτερη χαρά που δίνουμε για δεύτερη χρονιά την αιγίδα μας και την χορηγία μας στους ιστιοπλοϊκούς αγώνες Skiathos Palace Cup. Η ιστιοπλοΐα είναι άθλημα για όλες τις ηλικίες που καλλιεργεί την αγάπη για τη θάλασσα, κάτι τόσο σημαντικό για την Ελλάδα μας.»
Διοργανωτές είναι ο Ναυτικός Όμιλος Σκιάθου με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Σκιάθου και με την υποστήριξη του Δημοτικού Οργανισμού Αθλητισμού Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Σκιάθου, της Ελληνικής Iστιοπλοϊκής Oμοσπονδίας και του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Σκιάθος».
Ο Δήμαρχος Σκιάθου Θοδωρής Τζούμας, τόνισε: «Ο αγώνας Skiathos Palace Cup,  είναι η απόδειξη πως όταν το όραμα, συναντηθεί, με την μοναδικής ομορφιάς φυσικό στίβο, με την σκληρή δουλειά, τη συνέργεια μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών, του επιχειρείν και του εθελοντισμού, δημιουργεί επιτυχημένους θεσμούς προς όφελος της τοπικής κοινωνίας, της τουριστικής ανάπτυξης και του αθλητισμού. Θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές και υποστηρικτές.»
To Race Management έχει αναλάβει ο καταξιωμένος προπονητής με Ολυμπιακές επιτυχίες Θανάσης Πινιάρης. «Η φετινή διοργάνωση επιστρέφει με την εγγυημένη απόλαυση που μας προσέφερε για τόσα χρόνια και τον νικητή της περυσινής χρονιάς Βασίλη Γουργιώτη στην υπεράσπιση του τίτλου του. Ο αγώνας που προσμένουμε όλοι, αθλητές και οργανωτές για να ευχαριστηθούμε την φιλοξενία του Skiathos Palace σε μια από τις ελκυστικότερες τουριστικά εποχές του χρόνου για τις Κουκουναριές», λέει ο Θανάσης Πινιάρης.
Με στόχο την διάδοση της ιστιοπλοΐας, τις ημέρες του αγώνα, θα οργανωθεί επίσκεψη των σχολείων της Σκιάθου στην παραλία Κουκουναριές. Μέσω του συγκεκριμένου school project, οι μαθητές θα παρακολουθήσουν τον αγώνα και θα έχουν μία εξ επαφής εμπειρία με το άθλημα και θα μυηθούν στο ναυταθλητισμό και τις αξίες του. 
Το Εvent Management του αγώνα έχει η εταιρεία TRINITYEVENTS, με ιδιαίτερα επιτυχημένη δραστηριότητα, ειδικά σε θαλάσσιες διοργανώσεις. «Ο αγώνας Skiathos Palace Cup έχει καθιερωθεί πλέον σαν μία γιορτή αθλητικού τουρισμού για τη Σκιάθο. Κάθε χρόνο ανανεώνουν το ραντεβού τους στο νησί ιστιοπλόοι, φίλοι του αθλήματος, δημοσιογράφοι για να απολαύσουν ένα τριήμερο ιστιοπλοϊκής δράσης, διασκέδασης, απολαμβάνοντας την πεντάστερη φιλοξενία του ξενοδοχείου Skiathos Palace, μεγάλου χορηγού  του αγώνα. Μετράμε αντίστροφα για να σας καλωσορίσουμε στις πανέμορφες Κουκουναριές της Σκιάθου» λέει η Καλλιόπη Ευσταθίου, CEO της TRINITY EVENTS.
Golden Sponsors είναι οι Langlois Enterprises Ltd και Sgouros Training Boat. Silver Sponsors η Vechro SA, Paints and Varnishes Company και η Red Transport & Logistics. Βronze Sponsors είναι η Lalizas (Life-Saving Equipment Manufacturer) και η Coca-Cola Τρία Έψιλον.
Υποστηρικτές είναι οι Ριζάκος, Σκλαβενίτης, Μασούτης, Exantas Restaurant, Ginfish Cocktail & Bar, Εφημερίς, Συγκοινωνίες Σκιάθου, ΕΛΙΝΟΙΛ, ΕΚΟ, Fresh Line, Nautical Gifts, Travel Bizz, Trinity Travel.
Οι χορηγοί επικοινωνίας του Skiathos Palace Cup είναι: skiathoslife.gr, Maritime Economies, crisismonitor.gr, fayscontrol.gr, Ηellas Tour, reporter.gr, Greek Travel Pages, Happy Life Magazine, Travel Daily News, airnews.gr, capital.gr, Boats & Υachting, Updatetimes.gr, Eνάλιον, Cyprus Yachting Μagazine, elnavi.gr, Piraeus365.gr.

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Εκπροσωπώντας θεσμικά τον ηγετικό κλάδο της εθνικής οικονομίας, την ελληνική ναυτιλία στο 8ο οικονομικο φόρου των Δελφών η κα Μελίνα Τραυλού, Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,, σημείωσε κατά την εναρκτήρια διάσκεψη ότι ένα στα τέσσερα πλοία είναι ελληνικό γεγονός που καθιστά την ελληνική ναυτιλία την υπεροπλία της Ευρώπης. Είναι εθνικός, οικονομικός εταίρος τροφοδότης δισεκατομμυρίων ευρώ ναυτιλιακού συναλλάγματος, εργοδότης εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων άμεσης και έμμεσης εργασίας και σταθερός επενδυτής και σε άλλους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας. Αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, ταυτισμένο με την εθνική υπερηφάνεια, την εθνική ευεργεσία και την κοινωνική αλληλεγγύη προς την πατρίδα, προς την Ελληνίδα και τον Έλληνα πολίτη με συνέπεια αθόρυβα ευρύτατα. 
Όπως είπε η κα Τραυλού “η ναυτοσύνη μας είναι η ιστορία μας και παρ’ ότι η νέα τάξη πραγμάτων αποτελεί μία καινούρια πρόκληση και μία νέα φιλοσοφία. Αυτή, όπου το κέντρο είναι ο άνθρωπος. Αυτή, όπου το «εγώ» υποχωρεί και παίρνει την θέση του και πάλι το «εμείς». Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει βιώσιμο άνθρωπο. Ας επανατοποθετήσουμε το «ευ ζην» στο επίκεντρο της ανάπτυξης και των νέων δεδομένων. Η προστασία της ανθρώπινης αξίας και συνύπαρξης είναι η πρόκληση, αλλά και η μόνη λύση. Το μέλλον μας, το μέλλον του ανθρώπου, είναι μόνον ο ίδιος ο άνθρωπος. Είμαστε εμείς!»
Η ομιλία της Πρόεδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, κατά την έναρξη των εργασιών του φετινού Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών έχει ως εξής: «Εκπροσωπώ εδώ στους Δελφούς, στον ομφαλό της γης, την ελληνική ναυτιλία, τον ομφαλό της παγκόσμιας ναυτιλίας, της παγκόσμιας οικονομίας.
Είμαστε εδώ, με περιέργεια και ενδιαφέρον για να ανταλλάξουμε σκέψεις, εμπειρίες, γνώση, να συζητήσουμε προβληματισμούς. Το φετινό Φόρουμ πραγματεύεται μια ισχυρή πρόκληση. Την πρόκληση της θεμελιώδους αναθεώρησης των δεδομένων, των προτύπων μας.
Βρισκόμαστε εδώ, γιατί ουσιαστικά αντιλαμβανόμαστε ότι ο τρόπος που έως σήμερα δημιουργούσαμε, επιχειρούσαμε, εργαζόμασταν και αλληλοεπιδρούσαμε, έχει αλλάξει. Η νέα τάξη πραγμάτων έχει μία καινούρια πρόκληση, μία νέα φιλοσοφία. Αυτή, όπου το «επιχειρείν» και το «ευ-ζην» συνυπάρχουν. Αυτή, όπου το κέντρο είναι ο άνθρωπος. Αυτή, όπου το «εγώ» υποχωρεί και παίρνει την θέση του και πάλι το «εμείς».
Η τεχνολογική επανάσταση μεταβάλει χρονικά, ποιοτικά και ταχύτατα τα δεδομένα. Στη σύγχρονη, περίπλοκη καθημερινότητα, η αστάθεια και η αβεβαιότητα κυριαρχούν. Η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα είναι η πρόβλεψη. Και όταν λέμε πρόβλεψη, ερμηνεύοντας τους διττούς χρησμούς του μαντείου των Δελφών, εννοούμε έλεγχο. Πόσο πραγματικά, όμως, μπορούμε να προβλέψουμε και να ελέγξουμε το μέλλον; Οι μνήμες μας είναι ακόμα πρόσφατες. 3 χρόνια πριν, η πανδημία ανέτρεψε τα πάντα. Η ναυτιλία, σε αυτό το πρωτόγνωρο περιβάλλον, αναδείχτηκε, για ακόμα μία φορά, ως η σταθερά που προσαρμόστηκε, ανταποκρίθηκε και αντιμετώπισε την πρωτοφανή αυτή κρίση. Όταν όλα σταμάτησαν να κινούνται στον πλανήτη, καύσιμα, τρόφιμα και κυρίως φαρμακευτικά και υγειονομικά υλικά παρέμειναν διαθέσιμα. Μοναδική επικοινωνία ανάμεσα στις 5 ηπείρους ήταν τα πλοία και οι ναυτικοί που κράτησαν τη μεταφορική αλυσίδα ανοιχτή, παρά τις πρωτόγνωρες συνθήκες. Τα εκατομμύρια ναυτικών, σε ολόκληρο τον κόσμο, οι αφανείς αυτοί πρωταγωνιστές, με δύναμη ψυχής ανταποκρίθηκαν στις σκληρές καταστάσεις που ζήσαμε.
Είναι γεγονός ότι ο ρόλος της ναυτιλίας είναι καταλυτικός και αναντικατάστατος. Αποτελεί θεματοφύλακα της ευημερίας και της εύρυθμης λειτουργίας των κρατών και των οικονομιών τους. Συμβάλλει τόσο στην επιβίωση, όσο και στην διαβίωση των λαών. Αποτελεί λύση στα προβλήματα της παγκόσμιας κοινότητας. Η ναυτιλία ήταν, είναι και θα είναι πάντα εδώ, για να ενώνει τον κόσμο.
Ζούμε στην εποχή της υπερπληροφόρησης αλλά και της παραπληροφόρησης. Θα ήθελα, λοιπόν, να μοιραστώ μαζί σας ορισμένες πραγματικότητες της ναυτιλίας. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζουν ότι το 90% του παγκοσμίου εμπορίου διακινείται δια θαλάσσης, 365 ημέρες τον χρόνο, 24 ώρες το 24ωρο. Το πλοίο αποτελεί το οικονομικότερο μέσο μεταφοράς αγαθών και πρώτων υλών. Η ναυτιλία στη σύγχρονη, συνεχώς μεταβαλλόμενη γεωπολιτική σκακιέρα, αποτελεί τη λύση και στην ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη και ειδικά στις μέρες μας, της Ευρώπης. 
Όσον αφορά στην περιβαλλοντική μας επίδοση, λίγοι γνωρίζουν ότι η ναυτιλία αποτελεί μακράν το πιο φιλικό για το περιβάλλον σύστημα μεταφοράς. Αν και μεταφέρουμε το 90% του παγκοσμίου εμπορίου, εκπέμπουμε το 1,9% των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Ποσοστό εντυπωσιακά μικρότερο από ό,τι εκπέμπουν μεμονωμένα οι μεγαλύτερες εθνικές οικονομίες του κόσμου. Σε σχέση δε με τους άλλους τρόπους μεταφοράς, οι θαλάσσιες μεταφορές είναι, έως 32 φορές πιο φιλικές προς το περιβάλλον από τις χερσαίες και έως 200 φορές πιο φιλικές από τις εναέριες. Αυτό, δεν αναιρεί τον απαράβατο κανόνα της ναυτιλίας να προσαρμόζεται και να αυτοβελτιώνεται διαρκώς. Δεν επαναπαυόμαστε ποτέ. Η ναυτιλία επενδύει σταθερά στο στόχο της πράσινης, αλλά και βιώσιμης μετάβασης του κλάδου. Η πλήρης απανθρακοποίηση της ναυτιλίας είναι μία δύσκολη εξίσωση, λόγω των ιδιαιτεροτήτων του κλάδου. Επιπλέον, εξαρτάται από άλλα εμπλεκόμενα μέρη, όπως πρωτίστως τους παραγωγούς ενέργειας και τους κατασκευαστές μηχανών και πλοίων. Οφείλουμε, όλοι μαζί, να λειτουργήσουμε συλλογικά και με νέα μοντέλα συνεργασίας, ώστε να οδηγηθούμε σε ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες, οικουμενικές και ασφαλείς λύσεις.
Είναι εμφανές ότι η ναυτιλία είναι ο οικονομικός, στρατηγικός εταίρος που προασπίζει τη λειτουργία της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ειδικότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, είναι κομβικής σημασίας οι θεσμοί να αναγνωρίζουν το στρατηγικό αυτό ρόλο της ναυτιλίας και να λαμβάνουν υπόψη τους την παράμετρο της βιωσιμότητας του κλάδου απέναντι στον σκληρό ανταγωνισμό εκτός Ευρώπης. Θεμελιακός εγγυητής της παγκόσμιας και, ιδιαίτερα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, είναι η ναυτιλία των Ελλήνων. Η ηγέτιδα ναυτιλία με τα πεντέμισι χιλιάδες πλοία.
Ο στόλος των Ελλήνων αντιπροσωπεύει το 21% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 60% της Ευρωπαϊκής. Ειδικότερα σε παγκόσμιο επίπεδο ελέγχουμε το 25% των φορτηγών πλοίων, το 31% των δεξαμενοπλοίων, το 23% του στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, ενώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο το 80% των φορτηγών πλοίων, το 73% των δεξαμενοπλοίων, το 85% του στόλου μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου και το 20% του στόλου μεταφοράς  εμπορευματοκιβωτίων. Ένα στα τέσσερα πλοία είναι ελληνικό.
Είμαστε ένας σύγχρονος και νέας ηλικίας στόλος που συνεχώς αναβαθμίζεται και ανανεώνεται. Η θετική περιβαλλοντική μας απόδοση είναι δεδομένη. Μέχρι να φτάσουμε στο στόχο της αναγκαίας για όλο τον πλανήτη απανθρακοποίησης, επενδύουμε σταθερά σε όλες τις νέες διαθέσιμες τεχνολογίες, δίνοντας έμφαση και στην ψηφιοποίηση, βελτιώνοντας έτσι, δραστικά το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.
Η ελληνική ναυτιλία είναι εθνικός, οικονομικός εταίρος. Τροφοδότης δισεκατομμυρίων ευρώ ναυτιλιακού συναλλάγματος, εργοδότης εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων άμεσης και έμμεσης εργασίας και σταθερός επενδυτής και σε άλλους κλάδους της εθνικής μας οικονομίας. 
Η ελληνική ναυτιλία είναι η υπεροπλία της Ευρώπης. Η πρωτοκαθεδρία μας, αποτελεί γεωπολιτικό πλεονέκτημα της πατρίδας μας και ενισχύει καθοριστικά την διαπραγματευτική μας δύναμη ως χώρα, εντός και εκτός της Ευρώπης.
Αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, ταυτισμένο με την εθνική υπερηφάνεια. Η εθνική ευεργεσία και η κοινωνική αλληλεγγύη προς την πατρίδα, προς την Ελληνίδα και τον Έλληνα πολίτη, είναι συνεπής, αθόρυβη, ευρύτατη.
Η ελληνόκτητη ναυτιλία πορεύεται με την εμπειρία και την ικανότητά της να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα κάθε νέα πρόκληση. Αυτή είναι η ιστορική υπεροχή μας. Η ναυτοσύνη μας είναι η ιστορία μας. Η δύναμη μας, ως Έλληνες, ως η μεγαλύτερη εθνική ένωση πλοιοκτητών στον κόσμο, είναι οι άνθρωποι μας. Είναι η δύναμη του «εμείς».
Οι ημέρες που ακολουθούν, εδώ στους Δελφούς, είναι ημέρες δημιουργικής σκέψης και διαλόγου, για την επανατοποθέτηση του τρόπου αντίληψης και δράσης μας.
Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει βιώσιμο άνθρωπο. Ας επανατοποθετήσουμε το «ευ ζην» στο επίκεντρο της ανάπτυξης και των νέων δεδομένων. Η προστασία της ανθρώπινης αξίας και συνύπαρξης είναι η πρόκληση, αλλά και η μόνη λύση. Το μέλλον μας, το μέλλον του ανθρώπου, είναι μόνον ο ίδιος ο άνθρωπος. Είμαστε εμείς!»

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Posidonia Sea Tourism Forum Ημέρα 1η 

Η άνοδος της κρουαζιέρας με 5 επιπλέον γραμμές κρουαζιέρας που επέλεξαν τη Θεσσαλονίκη φετος το 2023 ως λιμάνι αφετηρίας σηματοδότησε την επιστροφή της στη διεθνή αγορά κρουαζιέρας. Όπως είπε ο δήμαρχος της πόλης κ. Κωνσταντίνος Ζέρβας στην ομιλία του κατά τη διάρκεια του φόρουμ Posidonia Sea Tourism που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη «η πόλη μας είναι το καλύτερο μέρος για να δουλέψεις, να ζήσεις, να επισκεφτείς, να δημιουργήσεις και να διασκεδάσεις».
Ο κ. Αθανάσιος Λιάγκος, Εκτελεστικός Πρόεδρος του ΔΣ & Διευθύνων Σύμβουλος, ΟΛΘ ΑΕ,  παρατήρησε ότι το λιμάνι έχει σημειώσει θεαματική ανάπτυξη και έχει προσελκύσει έναν αξιόλογο αριθμό κρουαζιερόπλοιων τα τελευταία χρόνια που προέρχονται απο 14 συνολικά εταιρίες κρουαζιέρας. Η μια απο αυτες η Celestyal Cruises πραγματοποιεί homeporting στο λιμανι της Θεσσαλονίκης.
Ο κ. Piefrancesco Vago, Executive Chairman Cruise Division, MSC Group & Global Chairman Cruise Lines International Association (CLIA) ήταν ο βασικός ομιλητής του συνεδρίου. Αναφέρθηκε στις εξαιρετικές ευκαιρίες κρουαζιέρας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.
Επισήμανε ότι οι προκλήσεις για την Ελλάδα είναι η βελτίωση της υποδομής κρουαζιέρας στους μικρότερους προορισμούς κρουαζιέρας κυρίως στα νησιά.
Αυτό μπορεί επίσης να επιτευχθεί με έργα ιδιωτικοποιήσεων και την από κοινού συνεργασία γραμμών κρουαζιέρας, λιμενικών αρχών και κυβέρνησης.
Καθώς προσβλέπουμε στο μέλλον, η CLIA είναι πολύ αισιόδοξη για τις προοπτικές του κλάδου της κρουαζιέρας με νεοεισερχόμενους επιβάτες και νέα πλοία που κατασκευάστηκαν για την αύξηση της χωρητικότητας του κλάδου.
Το πάνελ των ομιλητών εξέτασε την ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ και τον κρίσιμο ρόλο της Μεσογείου στη μεταπανδημική κρουαζιέρα.
Μετά την τραυματική περίοδο της πανδημίας, πολλοί ευρωπαϊκοί προορισμοί παρουσίασαν πολύ υψηλούς αριθμούς αφίξεων το δεύτερο εξάμηνο του 2022 φτάνοντας τα επίπεδα ρεκόρ του 2019.
Παρά τη μακρά παύση στις κρουαζιέρες που προκάλεσε ένα ευρύ φάσμα ζημιών στις εταιρικές δραστηριότητες και στα οικονομικά αποτελέσματα, ο κλάδος της κρουαζιέρας αρχίζει να ανακάμπτει.
Άλλοι ομιλητές ήταν οι Figen Ayan, Πρόεδρος, MedCruise, Marie-Caroline Laurent, Γενικός Διευθυντής, Cruise Lines International Association (CLIA) Europe, Wybcke Meier, Διευθύνων Σύμβουλος, TUI Cruises GmbH, Chris Theophilides, Διευθύνων Σύμβουλος, Celestyal, Yu Zenggang, Πρόεδρος, Λιμάνι Πειραιώς Authority SA και συντονιστής: Grant Holmes, Global Sector Head, Cruise & Superyacht Industry, Inchcape Shipping Services.
Ο κ. Chris Theophilides, Διευθύνων Σύμβουλος της Celestyal εξέφρασε την αισιοδοξία του για τις δραστηριότητες κρουαζιέρας το 2023 που θα ξεπεράσουν τα στοιχεία του 2019. Ως εταιρεία, η Celestyal δραστηριοποιείται στην Ανατολική Μεσόγειο με 3 σύγχρονα κρουαζιερόπλοια προσθέτοντας περισσότερα λιμάνια σε ελληνικά νησιά και άλλους προορισμούς στη Μεσόγειο για να εμπλουτίσουν την εμπειρία κρουαζιέρας των επιβατών της.
Ο κ. Yu Zenggang, Πρόεδρος του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. περιέγραψε τις πρωτοβουλίες του λιμένα Πειραιά για την ενίσχυση της χωρητικότητας του τερματικού σταθμού κρουαζιέρας. Αυξάνεται το jomeporting από το λιμάνι του Πειραιά με περισσότερα οικονομικά οφέλη στην πόλη του Πειραιά και στην οικονομία.
Από τα 800 κρουαζιερόπλοια που καλούνται κάθε χρόνο στο λιμάνι του Πειραιά, τα 600 πλοία ξεκινούν το ταξίδι μετ' επιστροφής από τον Πειραιά.
Το λιμάνι του Πειραιά διαθέτει 3 τερματικούς σταθμούς κρουαζιέρας και στοχεύει στην κατασκευή ενός νέου τερματικού σταθμού που θα μπορεί να φιλοξενήσει γιγάντια κρουαζιερόπλοια.
Το έργο θα παραδοθεί τα επόμενα 2-3 χρόνια. Άλλες πρωτοβουλίες βρίσκονται σε εξέλιξη για την επιτάχυνση των διαδικασιών και υπηρεσιών ελέγχου διαβατηρίων και επιβίβασης.
Η επόμενη ομάδα ομιλητών συζήτησε τις Προκλήσεις Ανάπτυξης για τις γραμμές κρουαζιέρας και τους προορισμούς.
Οι ομιλητές είπαν ότι καθώς ο τουρισμός αρχίζει να ανακτά τον προ-πανδημικό ρυθμό του, οι προκλήσεις βιωσιμότητας και συνωστισμού θα επανέλθουν επίσης στο προσκήνιο για πολλούς δημοφιλείς προορισμούς. Η βιωσιμότητα θα έχει επίσης σημαντικό αντίκτυπο στη μελλοντική διαδρομή, στο σχεδιασμό και στην ικανοποίηση των επισκεπτών.
Οι εταιρίες κρουαζιέρας, οι κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις, οι ιδιωτικοί οργανισμοί και τα λιμάνια θα μπορούσαν να συνεργαστούν για να αναπτύξουν και να προωθήσουν αρκετές εναλλακτικές λύσεις προορισμού για να να μετριάσουν τον αντίκτυπο στα λιμάνια.
Στην ομιλία του, ο πλοίαρχος Γιώργος Κουμπενάς, Πρόεδρος, Ένωση Ελλήνων Κρουαζιερόπλοιων & Συνδεδεμένων Μελών & Chief Operating Officer, ο Celestyal είπε ότι δεν μπορείτε να κατηγορήσετε τον κλάδο της κρουαζιέρας στην περίπτωση των φτωχών υποδομών των νησιών που δεν μπορούν να φιλοξενήσουν περισσότερα κρουαζιερόπλοια.
Παρά τις προκλήσεις όπως η κατανομή θέσεων ελλιμενισμού στη Σαντορίνη και σε άλλα μικρά νησιά, ο κλάδος της κρουαζιέρας στην Ελλάδα αναπτύσσεται με σταθερό ρυθμό.
Ομιλητές του πάνελ ήταν επίσης η Agnes Brochet, Διευθύντρια, Destination Research, Development & Planning, Silversea Cruises, Alessandro Carollo, Director, Government Relations, Royal Caribbean Group, Γιώργος Κουμπενάς, Πρόεδρος, Ένωση Ιδιοκτητών & Συνεργαζόμενων Μελών Ελλάδος & Διευθυντής Λειτουργίας Αξιωματικός, Celestyal, Michael Pawlus, Head of Itinerary Planning, Azamara Cruises, Gianluca Suprani, SVP Port Development and Shoreside Activities, MSC Cruises SA και συντονιστής: Holly Payne, Editor Video Production & Αναπληρωτής Editor, Seatrade Cruise. 
Τελευταία αλλά και σημαντική συνεδρία CLIA Europe με τίτλο “Pathways to Net Zero” CLIA Europe με τίτλο «Pathways to Net Zero» πραγματοποιήθηκε κατά την 1η ημέρα του φόρουμ.
Οι ομιλητές ήταν οι Linden Coppell, Vice President, Sustainability & ESG, MSC Cruises, Calypso Diareme, Global Head, Cruise Logistics, ATPI, Ukko Metsola, Vice President, Government Relations, EMEA, Royal Caribbean Group, Dr. Ioannis Pappas, Director Mediterranean Region, Global Sustainable Tourism Council, Antony Vourdachas, Principal Engineer, Global Sustainability Center Athens, ABS and Moderator Sascha Gill, Vice President, Sustainability, Cruise Lines International Association (CLIA).

Τα μικρότερα νησιά στα ραντάρ των εταιρειών κρουαζιέρας πολυτελείας 
Μελέτη παρουσιάζει τον θετικό οικονομικό αντίκτυπο της κτουαζιέρας για τη Θεσσαλονίκη
Posidonia Sea Tourism Forum Ημέρα 2η

Οι εταιρείες κρουαζιέρας πολυτελείας στρέφουν την προσοχή τους σε μικρότερους, εναλλακτικούς προορισμούς, όπως προέκυψε από τις συζητήσεις στο 7ο Posidonia Sea Tourism Forum, που πραγματοποιήθηκε αυτό το διήμερο στη Θεσσαλονίκη. Ενώ τα mainstream λιμάνια θα έχουν πάντα ζήτηση, η τάση για μοναδικές εμπειρίες σε λιγότερο γνωστούς προορισμούς κερδίζει έδαφος.
Ωστόσο, δεν λείπουν οι προκλήσεις προκειμένου οι περισσότερο εξωτικές τοποθεσίες να συμπεριληφθούν στα δρομολόγια πολυτελούς κρουαζιέρας. Πηγές ανησυχίας αποτελούν τόσο το έλλειμμα κατάλληλων υποδομών σε μικρότερους προορισμούς όσο και η διαθεσιμότητα ποιοτικών εγκαταστάσεων και οι πολιτικές ελλιμενισμού, όπως τόνισαν αρκετοί επαγγελματίες του κλάδου.Δεν μπορεί κάθε νησί να ικανοποιήσει όλες τις ανάγκες λόγω διαφόρων προκλήσεων, σύμφωνα με τον Michele Bosco, Διευθυντή Shore Excursions και Operations για Ευρώπη, Αφρική και Μέση Ανατολή της Princess Cruises.
 «Η κακή συντήρηση εγκαταστάσεων μετά την πανδημία έχει οδηγήσει σε μειωμένη χωρητικότητα σε συγκεκριμένες εγκαταστάσεις σε μικρότερους προορισμούς, γεγονός που με τη σειρά του οδηγεί σε υψηλότερο κόστος για τους επισκέπτες, πράγμα που σημαίνει ότι ορισμένες από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε τώρα έχουν τις ρίζες τους στην Covid. Επίσης, κάποιες εγκαταστάσεις τέθηκαν εκτός λειτουργίας και άλλες δεν θέλουν πλέον να συνεργάζονται με εταιρείες κρουαζιέρας καθώς η παγκόσμια ανάκαμψη του τουρισμού σημαίνει ότι δέχονται ισχυρότερες ροές ανεξάρτητων τουριστών, μειώνοντας την εξάρτησή τους από τα γκρουπ ταξιδιωτών κρουαζιέρας», πρόσθεσε.
Η έλλειψη διαθέσιμων εγκαταστάσεων είναι μια ανησυχία που συμμερίζεται και η Agnes Brochet, Διευθύντρια Destination Research, Development & Planning της Silversea Cruises. «Στα μικρά νησιά δεν θα υπάρχουν επαρκείς χώροι ώστε όλοι οι επισκέπτες μας να εξασφαλίσουν μια θέση όταν είμαστε σε πλήρη δυναμικότητα, καθώς προσφέρουμε μία δωρεάν εκδρομή σε κάθε έναν από τους προορισμούς που επισκεπτόμαστε, επομένως η ζήτηση για εκδρομές στην ξηρά είναι μεγάλη και αυτή είναι μια από τις κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε για τις δραστηριότητές μας στη στεριά».
Η πολιτική ελλιμενισμού στην Ελλάδα προκαλεί επίσης ανησυχία στις εταιρείες κρουαζιέρας πολυτελείας, όπως η Explora Journeys της MSC. Η Sacha Rougier, Επικεφαλής Σχεδιασμού Δρομολογίων και Εμπειριών Προορισμού της Explora Journeys είπε: «Η επανεξέταση της πολιτικής ελλιμενισμού στην Ελλάδα θα μας βοηθούσε να λύσουμε μια μεγάλη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε, καθώς σε ορισμένες περιπτώσεις αποτυγχάνουμε να εξασφαλίσουμε θέση ακόμα και όταν έχουμε την αρχική επιβεβαίωση. Αυτό προκαλεί πολλών ειδών προβλήματα για την εταιρεία μας, τα οποία θα προτιμούσαμε να είχαμε αποφύγει. Η έλλειψη οδηγών μεταφοράς θέτει επίσης προβλήματα σε ορισμένους προορισμούς».
Η κα Brochet είπε ότι η έρευνα είναι το κλειδί πριν αποφασίσει η εταιρεία της να προσθέσει νέους, λιγότερο γνωστούς προορισμούς στα δρομολόγια της: «Προτού εστιάσουμε σε έναν νέο προορισμό, διεξάγουμε ολοκληρωμένη έρευνα. Στη συνέχεια, πρέπει να βάλουμε όλα τα δεδομένα σε επεξεργασία και συζήτηση, μια διαδικασία που εμπλέκει τους πάντες στην εταιρεία μας μέσω ενός εικονικού κουτιού ιδεών που είναι ανοιχτό σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των μελών του πληρώματος που επισκέπτονται τόσα πολλά μέρη σε όλο τον κόσμο. Ακόμη και όταν οι άνθρωποί μας πηγαίνουν διακοπές σε λιγότερο γνωστούς παράκτιους προορισμούς, ενθαρρύνονται να μοιραστούν τις απόψεις και τις ιδέες τους σχετικά με την ελκυστικότητα αυτών των προορισμών με την ομάδα του Τμήματος μας για την αξιολόγησή τους».
«Στη συνέχεια αναπτύσσουμε επιχειρηματικά σενάρια και όταν μας φαίνονται βιώσιμα εμβαθύνουμε την έρευνα μας, αξιοποιώντας τα 100 άτομα της ομάδας που εργάζεται για το Τμήμα μας, τα οποία αποστέλλονται επιτόπου για έρευνα και αξιολόγηση του προορισμού»,
κατέληξε η ίδια.
Όσον αφορά το τι αναζητούν οι επισκέπτες πολυτελούς κρουαζιέρας από τους προορισμούς «κρυμμένα πετράδια», οι μοναδικές ανθρώπινες και βιώσιμες εμπειρίες βρίσκονται στην κορυφή της λίστας προτιμήσεων. «Το να πηγαίνεις σε σπίτια ντόπιων ή να περνάς χρόνο με έναν τοπικό σεφ είναι μόνο μερικά παραδείγματα», είπε ο Κωνσταντίνος Βενετόπουλος, Διευθυντής Επικοινωνία & PR της Variety Cruises. «Έχουμε λανσάρει ένα προϊόν που ονομάζεται ‘Ανεξερεύνητη Ελλάδα’, που αφορά επίσκεψη στην Ικαρία και την Αμοργό και είναι πλέον το best seller μας. Τα σκάφη μας είναι για 50 επισκέπτες, επομένως είμαστε εξειδικευμένοι και για εμάς το να εντοπίσουμε αυτά τα μέρη σημαίνει ουσιαστικά να εντοπίσουμε ακριβώς αυτό που θέλουν οι επισκέπτες μας. Είναι επίσης σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη τα δημογραφικά στοιχεία των επισκεπτών προκειμένου να διαμορφώσουμε ορισμένες εξορμήσεις στην ξηρά που ενισχύουν την εμπειρία τους».
Είναι σημαντικό να μπορούμε να διακρίνουμε τι είναι δημοφιλές και τι είναι της μόδας, πρόσθεσε ο κ. Bosco: «Οι μικρότερες ομαδικές εκδρομές γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς. Ξεναγήσεις πέρα από τα συνηθισμένα, όπως περιηγήσεις με φαγητό και ποτό σε τοπικούς μη τουριστικούς χώρους ή γαστρονομικές περιηγήσεις όπου ο σεφ του πλοίου οδηγεί τους επισκέπτες στην τοπική αγορά για να επιλέξουν τα φρέσκα προϊόντα για το δείπνο τους ή να μαγειρέψουν μαζί τους. Το ‘Γνώρισε την Οικογένεια της Φάρμας’ (Meet the Family of the farm) εξελίσσεται επίσης σε τάση όταν πρόκειται για προϊόντα κρουαζιέρας πολυτελείας».
Οι επισκέπτες της πολυτελούς κρουαζιέρας αναζητούν το μοναδικό και το απροσδόκητο και λίγοι γνωρίζουν ότι υπάρχει πραγματική έρημος σε ένα ελληνικό νησί, σύμφωνα με την Ολυμπία Αναστασοπούλου, Γενική Γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, η οποία είχε την κεντρική ομιλία κατά τη δεύτερη και τελευταία ημέρα του Forum.
 «Ο παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας της Ελλάδας, καθώς σήμερα συμβάλλει στο 1,5% του ΑΕΠ της χώρας. Η Ελλάδα διαθέτει τα χαρακτηριστικά που την καθιστούν έναν από τους πιο ελκυστικούς προορισμούς στην Ευρώπη στον θαλάσσιο τουρισμό, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση στον κόσμο ως προς το μήκος των ακτών της. Έχουμε όμως και βουνά, λίμνες, ποτάμια ακόμα και έρημο στο νησί της Λήμνου. Αυτός είναι ο λόγος που οι δυνατότητές μας να γίνουμε κορυφαίος προορισμός κρουαζιέρας είναι σημαντικές», είπε.
Η αισιοδοξία της για τη συνεχώς αυξανόμενη συμβολή του κλάδου της κρουαζιέρας στην ελληνική οικονομία αντικατοπτρίζεται στα ευρήματα πρόσφατης προκαταρκτικής μελέτης που διεξήχθη από τον Θάνο Πάλλη, Καθηγητή του Τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, ο οποίος μοιράστηκε κάποια στοιχεία με τους συμμετέχοντες στο PSTF 2023.
Με τίτλο «Εκτίμηση του κοινωνικοοικονομικού αντίκτυπου της Κρουαζιέρας για τη Θεσσαλονίκη», η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον προσεχή Οκτώβριο, στοχεύοντας στη διερεύνηση των οικονομικών επιπτώσεων της δραστηριότητας της κρουαζιέρας τόσο στην πόλη της Θεσσαλονίκης όσο και στην ευρύτερη μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής ευρήματα, μεταξύ Νοεμβρίου 2022 και Απριλίου 2023, οι προβλεπόμενες εκτιμήσεις για την οικονομική συνεισφορά του κλάδου της κρουαζιέρας στη Θεσσαλονίκη σε ετήσια βάση δείχνουν ότι οι άμεσες θετικές επιπτώσεις κυμαίνονται μεταξύ ενός σεναρίου βάσης 5,23 εκατ. ευρώ και ενός θετικού σεναρίου 6,49 εκατ. ευρώ.
Υπάρχουν, επίσης, έμμεσες θετικές επιπτώσεις που κυμαίνονται μεταξύ 3,43 εκατ. ευρώ για το σενάριο βάσης και 4,33 εκατ. ευρώ για την πιο αισιόδοξη εκτίμηση. Συνολικά, οι θετικές επιπτώσεις αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 8,56 εκατ. ευρώ για το σενάριο βάσης και 10,82 εκατ. ευρώ για το θετικό σενάριο.
Σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις στην απασχόληση, η φετινή σεζόν κρουαζιέρας, με αναμενόμενο εντυπωσιακό αριθμό 68 προσεγγίσεων κρουαζιερόπλοιων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα τη διατήρηση 111 θέσεων πλήρους απασχόλησης σε ετήσια βάση.
Ανάμεσα στα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας είναι η ικανοποίηση των επιβατών κρουαζιέρας, που αντικατοπτρίζεται στο γεγονός ότι το 90,1% των επιβατών δηλώνουν ότι μετά την επίσκεψή που πραγματοποίησαν είναι εξαιρετικά έως αρκετά πιθανό να συστήσουν τη Θεσσαλονίκη ως προορισμό τουριστικής επίσκεψης.

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Μετά την πασχαλινή ανάπαυλα το Propeller Club Port of Piraeus, φρόντισε να σπάσει την ρουτίνα των μελών του διοργανώνοντας μια όμορφη εκδήλωση για τα 150 νέα μέλη που γράφτηκαν το τελευταίο έτος στο Club.
Ο κ. Κωστής Φραγκούλης, Πρόεδρος του Propeller Club Port of Piraeus, στην ομιλία του υπενθύμισε ότι το Propeller Club Πειραιά ιδρύθηκε το 1935 με στόχο την ανάπτυξη και σύσφιξη ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την στήριξη κοινωνικών δράσεων στην ναυτιλία και τόνισε ότι η Αμερικανική Πρεσβεία είναι δίπλα στο Propeller Club μέσω διάφορων μορφών συνεργασιών, των Amber Qualship και μάλιστα θα γίνει στο άμεσο μέλλον ένα NYSE/Nasdaq Hellenic American Shipping Gala για εισηγμένες εταιρίες.
Ο Πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα κ. George Tσούνης στην ομιλία του εξέφρασε την χαρά του που το Propeller Club Πειραιά είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο και αποτελεί ένα πόλο έλξης για τους ανθρώπους της ελληνικής ναυτιλίας προωθώντας την καινοτομία και την ελληνοαμερικανική συνεργασία σε πολλούς τομείς της ναυτιλίας όπως την ναυπηγοεπισκευή με δραστηριοποίηση της ONEX και των ναυπηγείων της Ελευσίνας, την τεχνολογία και την ασφάλεια στην θάλασσα.
Γενικότερα όπως είπε ο κ. Τσούνης είναι προς το συμφέρον των ΗΠΑ να ενισχύσει την στρατηγική συνεργασία με την Ελλάδα γιατί είναι παράγοντας σταθερότητας και αξιόπιστος σύμμαχος.
Οι Έλληνες έχουν φιλότιμο και παρόμοιες αξίες με τους Αμερικανούς πολίτες γεγονός που φάνηκε και στην ομιλία του κ. πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Κογκρέσο το 2022.
Στο πλαίσιο αυτό οι ΗΠΑ θα αναζητούν συνεχώς τρόπους να συνδράμουν την Ελλάδα σε όλους τους τομείς την εκπαίδευση νέες τεχνολογίες και φυσικά τη ναυτιλία.
Αποκλειστικά για το Members’ Day ο CEO της εισηγμένης στο Nasdaq Safe Bulkers Inc. κ. Πόλυς Χατζηωάννου έδωσε μια ομιλία με θέμα: “Η ανθεκτικότητα των εισηγμένων ναυτιλιακών εταιρειών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο και γεμάτο προκλήσεις παγκόσμιο περιβάλλον”.
Ο κ. Πόλυς Β. Χατζηωάννου περιέγραψε πως μετέφερε από το Λονδίνο την εταιρεία Alassia με την οικογένειά του στον Πειραιά το ‘93 όταν το OPA 90 και ο ISM Code ήταν τα σημαντικότερα ζητήματα που απασχολούσαν τότε τη ναυτιλία.
Εκείνη την εποχή η εταιρεία του ήταν από τις πρώτες που προχώρησαν στην παραγγελία νέων πλοίων στην Samsung Ιαπωνίας μετά την μεγάλη κρίση του 1980-86.
Το 1999 η εταιρεία Alassia διέθετε 14 πλοία αλλά άντεχε τις δυσκολίες της ναυτιλιακής αγοράς γιατί είχε χαμηλό δανεισμό. Με την είσοδο την Κίνας στον ΟΑΣΑ το 2002 η αγορά άρχισε να ανακάμπτει.
Η εταιρεία αναπτύχθηκε και ανανέωσε το στόλο της πουλώντας παλαιότερα πλοία σε καλό timing και παραλαμβάνοντας τα νεότερα από τα ναυπηγεία. Κατάφερε δε να πραγματοποιήσει IPO στο Αμερικανικό Χρηματιστήριο με την ονομασία Safe Bulkers περίπου 3 μήνες πριν την κατάρρευση της Lehman Brothers πουλώντας το 20% της εισηγμένης εταιρίας.
Το 2008 η εισαγωγή στο χρηματιστήριο ευτυχώς ανάγκασε την Safe Bulkers να κλείσει τα περισσότερα πλοία σε long term charters και το 2009 όταν η Κίνα επένδυσε σε υποδομές δεν είχε ακυρώσεις και εκτελέστηκαν τα περισσότερα συμβόλαια με τους ναυλωτές της.
Ο κ. Χατζηωάννου είπε ότι τα οφέλη στην λειτουργία της εταιρείας από την είσοδο της στο χρηματιστήριο ήταν πάρα πολλά όπως ότι ανοίγουν εναλλακτικές χρηματοδοτήσεις με ιδιαίτερα ευνοϊκά επιτόκια για τις εισηγμένες εταιρίες που προέρχονται από κυβερνήσεις και ιδιωτικά κεφάλαια.
Ωστόσο δεν πρέπει να παρασυρθείς σε αθρόες ναυπηγήσεις νέων eco ships  πλοίων αλλά να κάνεις μετρημένες κινήσεις. Το 2016 η αγορά χειροτέρευσε στο 30-year low αλλά η Safe Bulkers έχοντας ένα liquidity 120 εκ δολαρίων κατάφερε με τους πιστωτές της να συμφωνήσει στην αναχρηματοδότηση του χρέους της.
Έτσι η μετοχή βελτιώθηκε και συμπεριελήφθη στις καλύτερες και πιο ανθεκτικές εταιρίες εκείνης της χρονιάς.
Ο κ. Χατζηωάννου είπε ότι: “Η είσοδος μας στο χρηματιστήριο μας έδωσε τεράστιες δυνατότητες για χρηματοδότηση ακόμη και ομόλογο με την τράπεζα Πειραιώς εκδώσαμε στο ελληνικό χρηματιστήριο το 2022”.
Επίσης με την Erma first τοποθέτησε τα συστήματα ballast water treatment και με την Alfa Laval τα scrubbers σε όλα τα πλοία.
“Σήμερα στόχος μας στην Κύπρο και την Ελλάδα είναι να προωθήσουμε τα νέα παιδιά στη ναυπηγική και την μηχανολογία και άλλα ναυτικά επαγγέλματα προκειμένου οι ναυτιλιακές εταιρίες να έχουν συνέχεια στο μέλλον” υπογράμμισε ο κ. Χατζηωάννου.
Επίσης αναφέρθηκε και στην πιθανότητα να εκλεγεί Τούρκος γενικός γραμματέας του ΙΜΟ που θα αποτελεί για την Κύπρο μια αμήχανη εξέλιξη καθώς η Κυπριακή σημαία είναι αποκλεισμένη από τα τουρκικά λιμάνια.
Συμπερασματικά η Ελλάδα έχει μεγάλη τεχνογνωσία όχι μόνον στην διαχείριση πλοίων αλλά και την υποστήριξη της ναυτιλίας με νομικές, τεχνικές και άλλου είδους υπηρεσίες και θα πρέπει ολόκληρη αυτήν την υποδομή να την διατηρήσουμε και να την διαφυλάξουμε  σαν κόρη οφθαλμού, επεσήμανε ο κ. Χατζηωάννου.
Για την μεταφορά της μισής σχεδόν εταιρείας στην Κύπρο ο κ. Χατζηωάννου είπε ότι λόγω των capital controls το 2011 ανοίξαμε το γραφείο μας στην Λεμεσό. “Μας άρεσε η ζωή στην Κύπρο και είχαμε και την εθνική υποχρέωση ως Κύπριοι να βοηθήσουμε την πλοιοκτησία στο νησί διότι οι εταιρίες πλοίο διαχείρισης έχουν άλλη φιλοσοφία και επίσης θα πρέπει να προσελκύσουμε και τα νέα παιδιά της Κύπρου στην ναυτιλία”.
Ο κ. Φραγκούλης πρόσθεσε ότι η ναυτιλία δεν έχει έδρα και μπορεί πολύ εύκολα να μετακινηθεί εάν οι συνθήκες δεν είναι ευνοϊκές.
Στη συνέχεια ο κ. Χατζηωάννου έκανε έκκληση στους Έλληνες πλοιοκτήτες να εγγράψουν κάποια πλοία τους και στην Κυπριακή σημαία και ρωτήθηκε για την πορεία της αγοράς εκφράζοντας την αισιοδοξία του λόγω των περιβαλλοντικών κανονισμών σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα παρά την αύξηση των επιτοκίων τα οποία θα παραμείνουν υψηλά τα επόμενα 1-2 χρόνια.

ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.