Παρασκευή, Σεπτέμβριος 22, 2023
elnavi

elnavi

Οι συστηματικές επενδύσεις και η υλοποίηση πολύ σημαντικών και μεγάλων έργων από την ΟΛΠ Α.Ε. στον Λιμένα Πειραιά, τα τελευταία έτη έχουν πλέον ορατά και μετρήσιμα αξιοσημείωτα αποτελέσματα με τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του Λιμανιού να είναι γεγονός.

Η Εταιρεία παρουσίασε τα οικονομικά αποτελέσματα για το οικονομικό έτος του 2021, τα οποία είναι πράγματι εντυπωσιακά και αποτελούν την υψηλότερη κερδοφορία στην ιστορία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς. Συγκεκριμένα, παρατηρείται σημαντική νέα άνοδος του κύκλου εργασιών, ο οποίος ανήλθε σε €154,2 εκατ. έναντι €132,9 εκατ. της χρήσης 2020 και αύξηση ποσού €21,3 εκατ. ή ποσοστό 16%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε €49,2 εκατ. έναντι €36,9 εκατ. της χρήσης 2020 και αύξηση ποσού €12,3 εκατ. ή ποσοστό 33,3%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €36,8 εκατ. σημειώνοντας αύξηση κατά 39,4% σε σχέση με τα €26,4 εκατ. της χρήσης του 2020. Τέλος, το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανήλθε σε €0,63 αυξημένο κατά 57,5% σε σχέση με το 2020 (€0,40).

Επίσης, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο Προβλήτας I στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων παρουσίασε αύξηση 13,9% στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων, το Car Terminal σημείωσε αύξηση 40,6% στη διακίνηση οχημάτων, ο τομέας της κρουαζιέρας πέτυχε σημαντική ανάκαμψη με συνολικό αριθμό 379 κρουαζιερόπλοια και ο αριθμός των δεξαμενιζόμενων πλοίων στον τομέα της ναυπηγοεπισκευής  παρουσίασε αύξηση 16,5%.

Το σημαντικότερο στοιχείο όμως από όλα, το οποίο πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως, είναι πως όσο η Εταιρεία και το Λιμάνι Πειραιά πηγαίνουν καλά και έχουν αυξημένα οικονομικά μεγέθη τόσο κερδίζει η ελληνική οικονομία και ειδικότερα η τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, ο Οργανισμός την περασμένη μόνο χρονιά κατέβαλλε στο ελληνικό κράτος το ποσό των € 26,5 εκατ. από εισφορές, φόρους και μερίσματα. Παράλληλα, επισημαίνεται πως όσο αυξάνεται ο τζίρος της ΟΛΠ Α.Ε. τόσο αυξάνεται και το ποσό, το οποίο λαμβάνουν οι όμοροι του Λιμένος Δήμοι, καθώς με τη σύμβαση παραχώρησης μεταβίβασης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών αυξήθηκε το ποσοστό ανταλλάγματος του τζίρου που πληρώνει ο Οργανισμός στο Ελληνικό Δημόσιο από το 2% στο 3,5% με ειδική πρόβλεψη το ποσό αυτό να δίνεται στους όμορους του Λιμένος Δήμους και για το 2021 το ποσό αυτό ξεπερνάει τα 5.500.000 εκατ.

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Shipping 4.0, η ατμοσφαιρική ρύπανση στα λιμάνια, η απαλλαγή από τον άνθρακα στη ναυτιλιακή βιομηχανία, η ρύπανση των θαλάσσιων υδάτων, οι πετρελαιοκηλίδες με έμφαση στην πρόληψη και την αποκατάσταση, καθώς και η βιοποικιλότητα και η διατήρηση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων, αποτελούν τα βασικά θέματα προς εξέταση μέσω ενός συμμετοχικού μοντέλου που προσφέρει στους νέους επιστήμονες τη μοναδική ευκαιρία να έχουν άμεση επαφή με τη ναυτιλιακή κοινότητα.

Φοιτητές και καθηγητές μαζί με εφοπλιστές και στελέχη του ναυτιλιακού τομέα συνεργάζονται στενά για να εντοπίσουν τις τρέχουσες προκλήσεις, τάσεις και βέλτιστες πρακτικές στο πλαίσιο της κοινής πρωτοβουλίας «BiG Focus» (Blue is Green) που ξεκίνησε την Τετάρτη 3 Μαρτίου 2022 από την Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος (HELMEPA) σε συνεργασία με το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος (ACG), εισάγοντας τους φοιτητές στην πρώτη γραμμή των παγκόσμιων εξελίξεων και σε άμεση επαφή με τη ναυτιλιακή κοινότητα, με κοινό στόχο την ενίσχυση της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος μέσω της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος μέσω του Center of Excellence in Logistics, Shipping & Transportation (υπό τη διεύθυνση του Δρ. Γιώργου Κοκοσαλάκη), του Center of Excellence in Sustainability (υπό τη διεύθυνση της Δρ. Στέλλας Αποστολάκη), με την υποστήριξη του Office of Public Affairs σε συνεργασία με τον τομέα Νέας Γενιάς HELMEPA.

Η Πρόεδρος της HELMEPA κ. Σεμίραμις Παληού συνεχάρη τους φοιτητές για το ζήλο και τη δέσμευσή τους να χαρτογραφήσουν τις βέλτιστες πρακτικές και να μοιραστούν τα ευρήματα με τη ναυτιλιακή κοινότητα. Τους διαβεβαίωσε ότι «η Ελληνική Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στέκεται δίπλα σε νέους επιστήμονες και είναι μια ανοιχτή αξιόπιστη πλατφόρμα που θα συνεχίσει να γεφυρώνει την ακαδημαϊκή κοινότητα με τη ναυτιλιακή βιομηχανία και να διευκολύνει την πρόσβαση στην τεχνογνωσία και δεδομένα σε πραγματικό χρόνο, καθώς και να ενισχύει την καθοδήγηση, τις εκπαιδευτικές επισκέψεις, την παρακολούθηση εργασίας και την πρακτική άσκηση».

Αντίστοιχα, το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος προωθεί συστηματικά την βιώσιμη ανάπτυξη μέσα από την εφαρμογή ολοένα και περισσότερων βέλτιστων πρακτικών, τόσο σε επίπεδο εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όσο και σε λειτουργικό επίπεδο. «Είμαστε το μοναδικό ακαδημαϊκό ίδρυμα στην Ελλάδα που έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί για τις πρακτικές του

αυτές με το STARS Gold Rating, από ένα διεθνές σύστημα που αξιολογεί παραπάνω από 900 εκπαιδευτικά ιδρύματα ανά τον κόσμο. Στο πλαίσιο αυτό, χαιρόμαστε πολύ που τώρα συμπράττουμε με την HELMEPA, με κοινό στόχο την εκπαίδευση κυρίως της νέας γενιάς για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και την προώθηση βιώσιμων πρακτικών στον τομέα της Ναυτιλίας.»  Κλώντια Καρύδη – Μπενοπούλου, Αντιπρόεδρος Public Affairs του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος.

Η πρωτοβουλία BiG Focus συγκαταλέγεται μεταξύ των βασικών 40 δράσεων που παρουσίασε η HELMEPA το 2022, μια χρονιά ορόσημο για την Ένωση που γιορτάζει τα 40 χρόνια από την ίδρυσή της (1982).

Τα αποτελέσματα της χαρτογράφησης και οι βέλτιστες πρακτικές θα είναι διαθέσιμα κατά τα τέλη Μαΐου.

Ένα νέο τμήμα που προσφέρει βιώσιμες λύσεις για την αγορά των superyachts ίδρυσε η EPE, ο πρωτοπόρος Έλληνας κατασκευαστής λύσεων τεχνολογικής αιχμής για την προστασίας του περιβάλλοντος. Η εταιρεία προσφέρει τεχνολογίες επεξεργασίας νερού και μείωσης εκπομπών ρύπων καθώς και επαγγελματικές υπηρεσίες καθαρισμού συστημάτων και σκαφών.

Η EPE είναι ήδη μια καθιερωμένη εταιρεία στον θαλάσσιο τομέα, η οποία εισήγαγε, εγκαθίδρυσε και συνεχίζει να καθορίζει την έννοια της προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος από το 1977, με μακροχρόνιο ιστορικό και τεχνογνωσία στην αντιμετώπιση πετρελαιοκηλίδων καθώς και στην ανάπτυξη νέων υπερσύγχρονων περιβαλλοντικών τεχνολογιών.

Καθώς όμως η εταιρεία συνεχίζει τα φιλόδοξα σχέδια παγκόσμιας επέκτασής της, έχει δημιουργηθεί ένα αυτόνομο τμήμα και ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο "πράσινων" βιώσιμων λύσεων, προσφέροντας ένα "one-stop shop" για την παγκόσμια αγορά των superyachts.

Ο Δημήτρης Αβδελόπουλος, Διευθυντής της EPE Yachting, δήλωσε: "Οι ιδιοκτήτες και οι διαχειριστές σκαφών επικεντρώνονται ολοένα και περισσότερο στη μείωση του περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος. Η πλούσια εμπειρία της EPE χρονολογείται από το 1977 και σημαίνει ότι μπορούμε να προσφέρουμε μια μοναδική προοπτική και μια ασυναγώνιστη σειρά από premium τεχνολογίες και επαγγελματικές υπηρεσίες για τον τομέα των γιοτ.

«Η βιωσιμότητα και η πελατοκεντρική αντίληψη και εταιρική κουλτούρα βρίσκονται στον πυρήνα του DNA της EPE Yachting, καθώς προσπαθούμε να εγγυηθούμε εξαιρετικά αποτελέσματα και να εξασφαλίσουμε τη βέλτιστη απόδοση για αποτελεσματικές λειτουργίες στα superyachts».

Το oneTANK - το μικρότερο και πιο ευέλικτο σύστημα επεξεργασίας θαλάσσιου έρματος στον κόσμο (BWTS) - εξαγοράστηκε πέρυσι από την κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία στον χώρο του θαλάσσιου έρματος, την ERMA FIRST, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την EPE. Ο αναγνωρισμένος παγκοσμίως Γερμανός κατασκευαστής συστημάτων επεξεργασίας θαλάσσιων υδάτων, η RWO, προστέθηκε επίσης στο χαρτοφυλάκιο της ERMA FIRST το 2021.

Τόσο η RWO όσο και το oneTANK είναι διαθέσιμα για την παγκόσμια αγορά των superyachts αποκλειστικά μέσω του χαρτοφυλακίου κορυφαίων λύσεων της EPE Yachting.

Σήμερα, το πλήρες χαρτοφυλάκιο της EPE Yachting περιλαμβάνει:

  • Ballast Water Treatment Systems
  • Bilge Water Treatment
  • Sewage Treatment
  • Fresh Water Solutions
  • Harmful Air Emissions Eliminator
  • On-site Disinfection

Τέλος, η EPE έχει συνάψει αποκλειστικές συνεργασίες και με άλλους κορυφαίους κατασκευαστές, όπως τις Blucher, Evac, Ingersoll Rand, Marioff, Teekay Pipe Coupling, Triclad and Wärtsilä SAM Electronics.

Για περισσότερες πληροφορίες: www.epeyachting.com

Σε συνέχεια της 27ης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μελών της Πέμπτης 31ης Μαρτίου 2022 και των Αρχαιρεσιών της WISTA Hellas η Έλπη Πετράκη επανεξελέγη πρόεδρος ενώ η σύνθεση του νέου Δ.Σ. για τη διετία 2022-2024 διαμορφώνεται ως εξής:

Πρόεδρος κα Έλπη Πετράκη, Operations/Chartering & Business Development Manager, Enea Management INC

Αντιπρόεδρος κα Ελίνα Κασσωτάκη, Business Development Manager, Holland Hellenic Shipping Agencies Ltd.

Γ. Γραμματέας κα Ελίνα Σουλή, Regional Business Development Director V.P. – FD&D Manager, American P&I Club (Shipowners Claims Bureau Inc., Hellas)

Ταμίας κα Ακριβή Μπρίκου,CFO in Efshipping Company S.A.

Μέλος κα Άννα Γιατρά, Shipbroker at Renaissance Shipbroking S.A.

Ως αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. εκλέχθηκαν οι κυρίες Κατερίνα Κώνστα, Δέσποινα Κάλφα και Κριστιάνα Πρεκεζέ, ενώ την Εξελεγκτική Επιτροπή θα εκπροσωπήσουν οι κυρίες Ιωάννα Τοπάλογλου, Βιβή Κολλιοπούλου και Ελισάβετ Ιωαννίδη.

Η επανεκλεγείσα πρόεδρος της WISTA HELLAΣ, Έλπη Πετράκη, είναι ενεργό μέλος του Σωματείου από εικοσαετίας, ενώ διετέλεσε Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. για 4 έτη και Πρόεδρος τα 2 τελευταία έτη. Επίσης, είναι Β’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (EENMA), μέλος του ΔΣ του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και μέλος του ΔΣ του Ναυτικού Μουσείου Ελλάδος. Έχει πάντα ως στόχο να ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και την πολυμορφία στους οργανισμούς και να υποστηρίζει την ενδυνάμωση των γυναικών σε όλους τους τομείς ναυτιλίας. Πιστεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη με επίκεντρο τον άνθρωπο που εκμεταλλεύεται την τεχνολογία και την καινοτομία προς όφελος του ιδίου και του περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ιδιαιτέρως, ότι η προσέλευση των μελών κατά την Τακτική Γενική συνέλευση υπήρξε εντυπωσιακή. Παρέστησαν 123 μέλη αυτοπροσώπως και 52 διά αντιπροσώπου. Τα μέλη ενημερώθηκαν για τα πεπραγμένα και επικύρωσαν τον ισολογισμό για το έτος 2021 και τον προϋπολογισμό για το έτος 2022. Επιπλέον, το Σωματείο προέβη σε τροποποίηση του Καταστατικού, η οποία επικυρώθηκε με ισχυρή πλειοψηφία από τα μέλη της ΓΣ.

Το Δ.Σ. εκφράζει τη βαθιά ευγνωμοσύνη του στα απερχόμενα μέλη του ΔΣ κυρίες Κριστιάνα Πρεκεζέ και Δέσποινα Κάλφα για την αμέριστη συνεισφορά και τα επιτεύγματά τους κατά την θητεία τους.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τα μέλη της WISTA Hellas για την ψήφο εμπιστοσύνης και ιδιαιτέρως για την αφοσίωση και τη συνεχή υποστήριξή τους στο Σωματείο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ WISTA HELLAS

Η WISTA Hellas είναι μέλος της WISTA International, ενός διεθνούς δικτύου γυναικών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο χώρο της ναυτιλίας και του διεθνούς εμπορίου και το οποίο εκτείνεται σε 54 χώρες. Τα μέλη κατέχουν θέσεις ευθύνης στις εταιρείες και τους οργανισμούς που εκπροσωπούν και συμβάλλουν ενεργά στη λήψη αποφάσεων. Οι σκοποί της WISTA είναι η αλληλεπίδραση των μελών, η προώθηση των επαγγελματικών σχέσεων και η υποστήριξη και ενδυνάμωση των γυναικών του κλάδου. Η WISTA έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παράγοντα στα ζητήματα που αφορούν στην ναυτιλία και στο διεθνές εμπόριο και έχει σημαντική παρουσία στα εθνικά και διεθνή fora. Η WISTA International έχει συμβουλευτικό καθεστώς στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Φωτογραφικό στιγμιότυπο Δ.Σ. WISTA Hellas 2022-2024:

Α-Δ: Άννα Γιατρά, Ελίνα Σουλή, Ακριβή Μπρίκου, Έλπη Πετράκη, Ελίνα Κασσωτάκη

Τα μέλη του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος επανεξέλεξαν στη θέση του προέδρου τον Δρ. Γεώργιο Πατέρα, στο πλαίσιο των αρχαιρεσιών που έλαβαν πρόσφατα χώρα. Όσον αφορά τη διοικούσα επιτροπή, αυτή αποτελείται από τους Βασίλη Λογοθέτη, Γιώργο Αλεξανδράτο, Γιώργο Γαβριήλ, Γιάννη Πλατσιδάκη, Ιωάννη Τρυφύλλη, ενώ στη θέση της Μελίνας Τραυλού, που πλέον υπηρετεί την ελληνική ναυτιλία από τη θέση της προέδρου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, εξελέγη ο Σπύρος Πασχάλης. Το ΝΕΕ έχει αναλάβει μια τεράστιας σημασίας πρωτοβουλία για την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου της χώρας με «πράσινα» πλοία. Η αντικατάσταση των πλοίων θα στοιχίσει 11 δισ. ευρώ και θα χρηματοδοτηθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από ευρωπαϊκά κονδύλια. Στις αρχαιρεσίες για το διοικητικό συμβούλιο εκλέχτηκαν επίσης: Ποντοπόρος Φορτηγός Ναυτιλία: Γιώργος Αλεξανδράτος, Νικόλαος Βερνίκος, Γιώργος Γαβριήλ, Γιώργος Πατέρας, Γιάννης Πλατσιδάκης, Γιώργος Σπανός, Γιώργος Τσάκονας και Δημήτρης Φαφαλιός. Στα φορτηγά τακτικών γραμμών εξελέγη ο Στυλιανός Παπαδόπουλος, στα μεσογειακά η Έλπη Πετράκη και ο Χαράλαμπος Σημαντώνης, στα επιβατηγά διεθνών πλοίων ο Σπύρος Πασχάλης με αναπληρωτή τον Αντώνη Καλούδη, στην ακτοπλοΐα ο Ευστράτιος Απέργης, στα ακτοπλοϊκά φορτηγά πλοία ο Γιώργος Κρουστάλλης και στα ρυμουλκά ο Νίκος Τσαβλίρης.
 
ELNAVI Newsletter
Περισσότερες πληροφορίες : ELNAVI,
Αριστείδου 19, Πειραιάς 18531, 
Tel.: +30 210 45.22.100, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Στην σύσταση εταιρείας με τον διακριτικό τίτλο  “ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ  Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε.” προχώρησε ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας (Ο.Λ.Ε.) ΑΕ με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, για την υλοποίηση της θαλάσσιας διασύνδεσης της Ελευσίνας με τον Πειραιά.

Η ίδρυση της εταιρείας για την Θαλάσσια Ιερά Οδό αφορά την χάραξη μιας νέας θαλάσσιας γραμμής, που θα συνδέει την Ελευσίνα με τον Πειραιά μέσω πλοιαρίων, τα οποία θα εκτελούν ένα ειδικά σχεδιασμένο διαδραστικό πρόγραμμα θαλάσσιας σύνδεσης – περιήγησης – αναψυχής, αναδεικνύοντας τα ιστορικά σημεία της διαδρομής στα νερά όπου έλαβε χώρα η Ναυμαχία της Σαλαμίνας  καθώς και τον αρχαιολογικό χώρο όπου τελούνταν τα Ελευσίνια Μυστήρια.

Η νέα γραμμή θα ξεκινά από την πόλη του Πειραιά και θα καταλήγει στην Ελευσίνα, ενώνοντας 7 Δήμους (Πειραιά, Κερατσινίου–Δραπετσώνας, Περάματος, Χαϊδαρίου, Ασπροπύργου, Σαλαμίνας, Ελευσίνας).

Η καινοτόμος δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ο.Λ.Ε. ΑΕ με την Ελευσίνα 2023-Πολιτιστική Πρωτεύουσα σε θέματα πολιτισμού, με στόχο την στήριξη των εκδηλώσεων που θα τελεστούν σε χώρους της χερσαίας ζώνης του λιμένα Ελευσίνας για τους εορτασμούς της ανακήρυξης της πόλης ως Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023. Η Θαλάσσια Ιερά Οδός τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και έχει ως απώτερο στόχο την  πολιτιστική – τουριστική αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής της Δυτικής Αττικής με την δημιουργία ενός μόνιμου θεσμού πόλου – ανάπτυξης, ο οποίος θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά το 2023 ως ένας μεγάλος πολιτιστικός – τουριστικός προορισμός. 

Τα εγκαίνια της Θαλάσσιας Ιεράς Οδού θα πραγματοποιήσει η Αθηναϊκή τριήρης “ΟΛΥΜΠΙΑΣ” σε μία λαμπρή τελετή, που χρονικά σχεδιάζεται να συμπέσει με την έναρξη των εορταστικών εκδηλώσεων της Ελευσίνας-Πολιτιστικής Πρωτεύουσας τον Ιανουάριο του 2023.

Η νεοσυσταθείσα εταιρεία “Θαλάσσια Ιερά Οδός” έχει την μορφή της Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας (Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε) με έδρα την Ελευσίνα.

Σύμφωνα με το Καταστατικό της, η Εταιρεία  μπορεί να συστήσει Επιτροπή στην οποία θα συμμετέχει εκπρόσωπος από την Ελευσίνα 2023-Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης και τους Δήμους Ελευσίνας, Πειραιά,  Κερατσινίου – Δραπετσώνας, Περάματος, Σαλαμίνας, Χαϊδαρίου και Ασπροπύργου. Διαχειριστής της εταιρείας ορίζεται ο εκάστοτε Διευθύνων Σύμβουλος του Ο.Λ.Ε. ΑΕ ή όποιο άλλο πρόσωπο επιλέξει με απόφασή της η Συνέλευση των εταίρων και δεν θα λαμβάνει καμία αμοιβή. Για την πρώτη εταιρική χρήση η διαχείριση ανατίθεται στον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ο.Λ.Ε. ΑΕ και εμπνευστή της δράσης κ. Απόστολο Καμαρινάκη.

Η “Θαλάσσια Ιερά Οδός” διακρίνεται για την πολύπλευρη δυναμική αξιοποίησης σε θέματα Πολιτισμού, διαμορφώνοντας ένα σύγχρονο τουριστικό–πολιτιστικό προϊόν, το οποίο θα απευθύνεται στους επιβάτες των κρουαζιεροπλοίων που έρχονται στον  Πειραιά τους θερινούς μήνες και στους μαθητές των σχολείων κατά τους χειμερινούς μήνες στο πλαίσιο εκπαιδευτικών εκδρομών.   

Σημειώνεται ότι ο Ο.Λ.Ε. ΑΕ έχει ήδη αναπτύξει εποικοδομητική επαφή με τους υπουργούς Τουρισμού κ. Βασίλη Κικίλια και Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο για την συμμετοχή τους στο εν λόγω εγχείρημα και για την συνεργασία τους στην υλοποίησή του, ενώ προγραμματίζονται σχετικές επαφές και με τις υπουργούς Πολιτισμού κα Λίνα Μενδώνη και Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως. Επίσης, η δράση έχει την στήριξη του Περιφερειάρχη Αττικής κ. Γιώργου Πατούλη, την συνεργασία των Δημάρχων Πειραιώς κ. Γιάννη Μώραλη, Σαλαμίνας κ. Γιώργου Παναγόπουλου, Κερατσινίου-Δραπετσώνας κ. Χρήστου Βρεττάκου, Περάματος κ. Γιάννη Λαγουδάκη, Ασπροπύργου κ. Νικολάου Μελετίου, Χαϊδαρίου κ. Ευάγγελου Ντηνιακού, καθώς και του ΟΛΠ ΑΕ.

Τα Ποσειδώνια 2022 θα διεξαχθούν αυτό το καλοκαίρι από τις 6 έως τις 10 Ιουνίου, με την 27η διοργάνωση της κορυφαίας ναυτιλιακής έκθεσης στον κόσμο να ετοιμάζεται να καλωσορίσει και πάλι τη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα στους χώρους του Athens Metropolitan Expo, μετά την ακύρωση των Ποσειδωνίων του 2020 λόγω της πανδημίας.

Ήδη, έχουν επιβεβαιωθεί κρατήσεις για σχεδόν το 90% του εκθεσιακού χώρου και καθώς οι νέες κρατήσεις συνεχίζονται, τα Ποσειδώνια 2022 φαίνεται ότι θα επανέλθουν – αν δεν τα ξεπεράσουν – στα επίπεδα ρεκόρ που είχαν σημειωθεί στην προ της πανδημίας διοργάνωση του 2018, στην οποία συμμετείχαν 2.009 εκθέτες και 22.000 επισκέπτες από 92 χώρες.

Το μεγαλύτερο μέρος των επιβεβαιωμένων κρατήσεων εκθεσιακού χώρου στα φετινά Ποσειδώνια προέρχεται και πάλι από διεθνείς εταιρείες, ενώ τουλάχιστον  οι 85 από τον συνολικό αριθμό των εκθετών θα κάνουν το ντεμπούτο τους στη φετινή διοργάνωση.

Ο Θεόδωρος Βώκος, Διευθύνων Σύμβουλος των Εκθέσεων Ποσειδώνια Α.Ε., διοργανωτών της εκδήλωσης, δήλωσε: «Είμαστε έτοιμοι για τις μεγάλες αλλαγές που λαμβάνουν χώρα στο ναυτιλιακό κλάδο. Είμαστε ενθουσιασμένοι που βλέπουμε τόσο ισχυρή ζήτηση και νιώθουμε την επιθυμία της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας να ξαναβρεθεί στα Ποσειδώνια. Ως ‘έδρα’ της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, τα Ποσειδώνια ήταν πάντα ένας δημοφιλής προορισμός για δικτύωση με τους ηγέτες του κλάδου, για παρουσίαση των τελευταίων μηχανολογικών και τεχνολογικών εξελίξεων στη ναυτιλία και για τη συμμετοχή σε συζητήσεις που διαμορφώνουν τον διεθνή διάλογο για τα σημαντικότερα ζητήματα του κλάδου».

H πρόσφατα εκλεγμένη Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ) κα. Μελίνα Τραυλού, στέλνει το δικό της μήνυμα στήριξης στη διοργάνωση των Ποσειδωνίων 2022: «Η καθιερωμένη παγκοσμίως εδώ και δεκαετίες ναυτιλιακή έκθεση των Ποσειδωνίων επιστρέφει φέτος, μετά από 4 έτη απουσίας λόγω της πανδημίας, με ισχυρές βάσεις, ώστε όχι μόνο να ανταποκριθεί στις υψηλές προσδοκίες της διεθνούς ναυτιλιακής κοινότητας, αλλά και να τις υπερβεί».

«Έχοντας λάβει την τιμή να ηγηθώ της ιστορικής μας Ένωσης, του θεσμικού εκπροσώπου της ελληνικής ναυτιλίας η οποία κατέχει περίπου το 20% της παγκόσμιας χωρητικότητας και το 59% του ελεγχόμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση στόλου, εκ μέρους και του Διοικητικού μας Συμβουλίου, είμαστε βέβαιοι για την επιτυχή διεξαγωγή της σημαντικής αυτής έκθεσης για τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία, που αποτελεί καθοριστικό πυλώνα του παγκόσμιου εμπορίου και της οικονομικής ανάπτυξης», δήλωσε η κα. Τραυλού.

«Τα Ποσειδώνια 2022 προσφέρουν ευκαιρίες για σύμπραξη της ναυτιλιακής κοινότητας και συσπείρωση σε κοινές αποδεκτές αρχές και αμοιβαία επωφελείς στρατηγικές για έναν φιλικό προς το περιβάλλον και βιώσιμο ναυτιλιακό κλάδο, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα», σημείωσε η κα. Τραυλού.

Μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στο πλαίσιο των συνεδρίων των Ποσειδωνίων 2022 θα είναι η εκρηκτική άνοδος των αγορών χύδην ξηρού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων, η συζήτηση για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, οι νέες τεχνολογικές προκλήσεις και ο τρόπος με τον οποίο αναδιαμορφώνουν τη βιομηχανία, ο αρχικός αντίκτυπος της πανδημίας Covid-19 και η επακόλουθη ανάκαμψη από αυτήν, καθώς και η αβεβαιότητα για το τι επιφυλάσσει το μέλλον σε έναν μετα-πανδημικό κόσμο.

Το πρόγραμμα των συνεδρίων βρίσκεται ακόμα υπό διαμόρφωση, αλλά έχει ήδη επιβεβαιωθεί το εμβληματικό Tradewinds Shipowners Forum, σε συνδυασμό με το Global Maritime Summit, που διοργανώνεται από την Seatrade σε συνεργασία με το Global Maritime Club, καθώς και το Capital Link Investor Forum. Άλλες επιβεβαιωμένες εκδηλώσεις, που αναδεικνύουν τη διεθνή συμμετοχή στο Ποσειδώνια, περιλαμβάνουν το σεμινάριο Japan Ship Exporters Association, το 3ο Hellenic Maritime Cooperation Forum Κορέας-Ελλάδας, καθώς και το συνέδριο που διοργανώνει η Πολωνική Πρεσβεία στην Ελλάδα. Τα Ποσειδώνια με υπερηφάνεια υποστηρίζουν επίσης την HELMEPA, την WISTA Hellas, το Yes Forum για τους νέους, το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτιλιακής Τεχνολογίας, το Isalos.net και το Institute of Chartered Shipbrokers, που θα διοργανώσουν επίσης συνέδρια και σεμινάρια στο πλαίσιο της φετινής διοργάνωσης.

Τα μοναδικά Posidonia Games θα αποτελέσουν και φέτος σημαντικό μέρος της εμπειρίας των Ποσειδωνίων, καθώς εκατοντάδες εκθέτες αναμένεται να συμμετάσχουν στο πλούσιο αθλητικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει τον αγώνα ιστιοπλοΐας Posidonia Cup, τον αγώνα δρόμου Posidonia Running Event, το τουρνουά ποδοσφαίρου Posidonia Shipsoccer Tournament, το τουρνουά γκολφ Posidonia Golf Tournament και το ολοκαίνουργιο Posidonia 3x3 Basketball.

Η Έκθεση Ποσειδώνια τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών και του Ναυτικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας με την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά και της Ελληνικής Επιτροπής Ναυτιλιακής Συνεργασίας.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών μια γυναίκα είναι επικεφαλής του ανώτατου θεσμού της ελληνικής ναυτιλίας.

Το νεοεκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο, συνήλθε σήμερα 10 Φεβρουαρίου 2022 στα γραφεία της ΕΕΕ και συγκροτήθηκε σε Σώμα ως εξής:

Πρόεδρος:             Τραυλού Ν. Μελίνα

Αντιπρόεδροι:        Χανδρής Δ. Μιχαήλ, Λαιμός Ν. Αντώνιος-Θωμάς

Γραμματείς:           Φαφαλιός Ι. Δημήτριος, Βενιάμης Θ. Νικόλαος

Ταμίας:                 Ξυλάς Α. Ιωάννης

Αναπλ. Ταμίας:     Καρούσης Ι. Κωνσταντίνος

Τα Μέλη του Δ.Σ. είναι οι εξής: Αγγελικούση Ι. Μαρία, Αγγελόπουλος Κ. Γεώργιος, Γιουρούκος Δ. Γεώργιος, Δράγνης Π. Ιωάννης, Ευσταθίου Α. Φίλιππος, Κανελλάκης Χ. Φραγκίσκος, Καραγεωργίου Κ. Γεώργιος, Κουμάνταρος Γ. Ιωάννης, Κούστας Δ. Ιωάννης (Δρ.), Κωνσταντακόπουλος Β. Κωνσταντίνος, Λεκανίδης Δ. Στέφανος, Λιβανός Σ. Γεώργιος, Λύρας Κ. Ιωάννης, Μαρινάκης Μ. Ευάγγελος, Μαρτίνος Κ. Νικόλαος, Νομικός Α. Μάρκος, Οικονόμου Χ. Γεώργιος, Παληού Σ. Σεμίραμις, Παπαγιαννόπουλος Α. Βασίλειος, Παππάς Π. Αλέξανδρος, Προκοπίου Γ. Ιωάννα, Σαρακάκης Δ. Δημήτριος Φραγκίσκος, Φραγκίστα Α. Μαρία.

Σελίδα 36 από 36